SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI DOANH NGHIỆP STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Thành lập doanh nghiệp Liên hệ TLK 05 2 Thành lập chi nhánh Liên hệ TLK 05 3 Thành lập địa điểm kinh doanh Liên hệ...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN TƯ VẤN (Ngày làm việc) 1 Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp Liên hệ TLK Theo sự lựa chọn gói dịch vụ hoặc yêu cầu của...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TỐ TỤNG

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TỐ TỤNG STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Tham gia tư vấn, đàm phán, đại diện thu hồi công nợ Liên hệ TLK … 2 Tham gia giải quyết các vụ án...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ GIẤY PHÉP

Tùy từng loại giấy phép Quý khách hàng đang có nhu cầu tư vấn và thực hiện, vui lòng xem chi tiết báo giá dịch vụ tại các đường link dưới đây: Bảng giá dịch vụ xin giấy phép quảng cáo, công...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ   STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Đăng ký bảo hộ thương hiệu trong nước Liên hệ TLK Theo cơ quan nhà nước 2 Đăng ký bảo hộ sáng...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ THƯƠNG MẠI

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Xây dựng hợp đồng thương mại Liên hệ TLK 2 - 3 ngày 2 Cung cấp dịch vụ về mẫu hàng hóa,...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Xây dựng cấu trúc về sở hữu doanh nghiệp Liên hệ TLK … 2 Xây dựng cấu trúc về quản trị...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN – XÂY DỰNG

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN – XÂY DỰNG STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Liên hệ TLK Theo cơ quan nhà nước 2 Tư vấn...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ LAO ĐỘNG

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ LAO ĐỘNG STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Xây dựng hợp đồng lao động Liên hệ TLK 1 - 2 ngày 2 Xây dựng nội quy lao động, quy chế lao động Liên...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ HẢI QUAN

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ HẢI QUAN   STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Dịch vụ kê khai hải quan Liên hệ Theo cơ quan nhà nước 2 Dịch vụ tư vấn thủ tục hải quan Liên hệ Theo cơ...

23/02/2020 0

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   STT NỘI DUNG DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (Mức cơ bản) THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (Ngày làm việc) 1 Xin cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ Liên hệ TLK Theo cơ quan nhà nước 2 Xin giấy phép thành...

23/02/2020 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo