SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS   CÂU HỎI: Thưa luật sư, rất mong được luật sư giải đáp về những điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định pháp luật tại Việt Nam. BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 1. Thẩm quyền giải...

01/06/2021 0

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU   CÂU HỎI: Thưa luật sư, rất mong được luật sư hướng dẫn và giải đáp những quy định về quá trình thẩm định và lựa chọn nhà thầu. BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 1. Giới hạn...

01/06/2021 0

HOẠT ĐỘNG MỞ THẦU TRONG THƯƠNG MẠI

HOẠT ĐỘNG MỞ THẦU TRONG THƯƠNG MẠI   CÂU HỎI: Thưa luật sư, rất mong được luật sư giải đáp về các nội dung liên quan đến hoạt động mở thầu thầu trong thương mại. BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 1. Điều kiện kinh doanh dịch...

01/06/2021 0

TỪ CHỐI MUA HÀNG

TỪ CHỐI MUA HÀNG   CÂU HỎI: Thưa luật sư, nếu như một thương nhân mua hàng từ chối mua hàng có được hay không? Tôi xin cảm ơn luật sư. BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 1. Trách nhiệm đối với hàng hóa bán đấu giá...

01/06/2021 0

RÚT LẠI GIÁ ĐÃ TRẢ

RÚT LẠI GIÁ ĐÃ TRẢ   CÂU HỎI: Thưa luật sư, trong quá trình đấu giá, thì các bên đấu giá có được rút giá đã trả hay không? BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 1. Chi phí và thù lao trong đấu giá hàng hóa, dịch...

01/06/2021 0

VĂN BẢN ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA

VĂN BẢN ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA   CÂU HỎI: Kính thưa luật sư, nếu như đấu giá thành và cần phải lập văn bản đấu giá, thì theo pháp luật quy định liên quan đến văn bản đó được quy định như...

01/06/2021 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo