SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Trong nền kinh tế thị trường đang vận động không ngừng và trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống luật sư càng phải khẳng định được uy tín và khả năng đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Với tinh thần đó các luật sư của TLK Lawfirm luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội, Đảng, Nhà nước, điều đó được thể hiện bằng những mục tiêu và hành động cụ thể như sau:

1. Nỗ lực đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước;

2. Cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý tốt nhất để hạn chế các rủi ro trong quá trình hoạt động, kinh doanh, đầu tư của các cá nhân, nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp;

3. Nỗ lực phát triển nhằm tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết vấn thất nghiệp cho các nhân sự luật sau khi tốt nghiệp;

4. Tổ chức tham gia tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào miền núi, vùng cao, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo