SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN, TĂNG TỈ LỆ SỞ HỮU VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOAI NHƯNG LÀM TĂNG TỈ LỆ SỞ HỮU VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÌ CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN, TĂNG TỈ LỆ SỞ HỮU VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOAI NHƯNG LÀM TĂNG TỈ LỆ SỞ HỮU VỐN GÓP CỦA...

19/04/2022 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo