SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÌ CÓ CẦN LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP HAY KHÔNG?

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHẬN CHUYỂN NƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÌ CÓ CẦN LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ...

01/06/2022 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo