NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

So với Luật doanh nghiệp 2014, Luật doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) có nhiều điểm có nhiều điểm mới liên quan đến con dấu doanh nghiệp cụ...

15/10/2020 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo