THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ ẤN ĐỊNH

Trong một số trường hợp nhất định, cơ quan thuế ấn định số thuế hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp...

26/11/2020 0

CÁC TRƯỜNG HỢP ẤN ĐỊNH THUẾ

Trong một số trường hợp nhất định, cơ quan thuế ấn định số thuế hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế mà doanh nghiệp phải...

26/11/2020 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo