THU HÚT ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

Sau thời gian dài, nhờ sự lãnh đạo dẫn dắt của Đảng và nhà nước nền kinh tế nước ta từ tự cung tự cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường. Nhờ đó đất...

29/09/2021 0

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ ĐẦU TƯ

Xuất phát từ yêu cầu khách quan bởi sự vận động của nền kinh tế Việt Nam, Luật đầu tư của Việt Nam ra đời là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội...

29/09/2021 0

THỰC TRẠNG LUẬT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Đối với bất kỳ một quốc gia nào dù là nước phát triển hay đang phát triển thì vốn luôn đóng 1 vai trò đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quá trình phát triển...

29/06/2019 0

ĐẦU TƯ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu đang lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các nước trên thế giới mà trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài là một kênh...

27/11/2018 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo