SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

I. TỔNG QUAN

Cám ơn Quý Khách hàng đã quan tâm và truy cập vào website: tlklawfirm.vn (sau đây xin gọi tắt là “Website”). Bằng việc truy cập, sử dụng, khai thác thông tin và để lại thông tin liên hệ trên trang Website mà có chính sách này hoặc đường link của chính sách này xuất hiện, thì xem như bạn đã hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản được mô tả trong “Điều khoản sử dụng Website” này. Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, bạn vui lòng xem xét kỹ lưỡng và cẩn thận Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Website.

Điều khoản sử dụng Website này do Công ty Luật TNHH TLK (sau đây xin gọi tắt là “TLK”) ban hành. Sau đây là toàn bộ nội dung các điều khoản Điều khoản sử dụng Website của TLK.

II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Điều khoản chung

- Mọi nội dung trên Website chỉ mang mục đích cung cấp thông tin tham khảo về các dịch vụ pháp lý và nội dung tư vấn sơ bộ của TLK cho Người dùng. TLK không chịu trách nhiệm về tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trên Website do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về pháp luật, lỗi kỹ thuật hiển thị trang website, lỗi đánh máy, các thông tin không còn mang tính thời sự,… Mọi thông tin trên Website không cấu thành bất kỳ một tư vấn pháp lý nào của TLK và TLK khuyến cáo Người dùng không nên sử dụng các thông tin trên Website như là một sự tư vấn của luật sư.

- Website này không tạo ra mối quan hệ luật sư – Khách hàng giữa TLK hoặc luật sư của TLK với Người dùng. TLK sẽ không là đại diện của Người dùng cho đến khi có thỏa thuận chính thức giữa TLK và Người dùng. Bất kỳ sự trao đổi nào trước khi TLK và Người dùng có thỏa thuận dịch vụ chính thức không tạo nên sự tư vấn của TLK. Trong mọi trường hợp, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Người dùng hãy liên hệ trực tiếp với luật sư của TLK để thảo luận cụ thể và xem xét sử dụng dịch vụ của TLK. Việc liên hệ với TLK được khuyến khích sử dụng email, tuy nhiên trường hợp Người dùng gửi thông tin nhạy cảm hoặc bảo mật cho TLK nên trao đổi trước về biện pháp thích hợp để gửi tin.

- Phí dịch vụ được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa Khách hàng và TLK bằng Hợp đồng miệng hoặc Hợp đồng dịch vụ bằng văn bản. TLK không thu bất kỳ khoản phí nào khác, ngoài phí dịch vụ đã thỏa thuận với Khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà hai bên đã ký kết trừ khi hai bên có những điều chỉnh nội dung công việc hoặc điều chỉnh khác bằng văn bản.

2. Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi của Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ này được hiểu là tất cả các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn bởi Website, các giao diện, thiết kế đồ họa, chương trình phần mềm, mã code, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, hình ảnh, đồ họa, bài viết, các văn bản, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video, bình luận, các thông tin,… do TLK đăng tải lên chính Website hoặc bất kỳ trên trang mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh quảng bá nào khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi các kênh Facebook, Zalo, Instagram, Twitter,… bao gồm các nội dung có tác giả là TLK hoặc có tác giả một bên thứ ba nào khác.

TLK là chủ sở hữu hợp pháp của Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nói trên và các đối tượng này được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

Người dùng có quyền tham khảo các nội dung, thông tin trên Website tuy nhiên phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường link dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của TLK. Mọi hành vi của Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sử dụng sao chép, trích dẫn, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, phân phối, lưu thông, chỉnh sửa, chuyển ngữ, biên soạn… toàn bộ hay một phần các nội dung trên vì mục đích thương mại hay phi thương mại mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của TLK được xem là hành vi xâm phạm quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, ngoại trừ việc sao chép các biểu mẫu được đăng trong phần “Biểu mẫu” của trang web.

TLK có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Người dùng cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm vô hiệu hóa hoặc có những hành vi xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật, chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép của TLK trên Website, các trang mạng xã hội, ứng dụng hoặc kênh quảng bá nào khác mà TLK quản lý.

3. Điều khoản về Chính sách bảo mật thông tin Người dùng

3.1. Mục tiêu của Chính sách bảo mật thông tin Người dùng

Chính Sách Bảo Mật này được TLK ban hành nhằm mục đích giúp Người dùng hiểu rõ:

- Cách thức TLK thu thập thông tin cá nhân của Người dùng;

- Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Người dùng;

- Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng;

- Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng;

- Quyền của Người dùng đối với thông tin cá nhân của mình;

- Trách nhiệm/ nghĩa vụ của Người dùng đối với thông tin cá nhân của mình;

- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo;

- Hiệu lực của Chính sách bảo mật.

3.2. Nội dung chi tiết của Chính sách bảo mật thông tin Người dùng

3.2.1. Cách thức TLK thu thập thông tin cá nhân của Người dùng

TLK thu thập thông tin Người dùng qua việc:

- Người dùng chủ động để lại thông tin cá nhân và thông tin về nhu cầu tư vấn trên Website của TLK;

- Người dùng đã sử dụng dịch vụ của TLK;

- Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ qua Website của TLK.

Chú ý:

- Khi đăng ký dịch vụ của TLK, Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành gồm: họ tên, số điện thoại, email…

- Bất cứ thông tin cá nhân nào do TLK yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, Người dùng phải cung cấp và đồng ý để TLK xử lý thông tin này. Nếu Người dùng không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để TLK xử lý thông tin theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, TLK sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của Người dùng sẽ bị từ chối.

3.2.2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân của Người dùng

TLK tiến hành thu thập, xử lý thông tin Người dùng để lại trên Website với mục đích:

- Xác định danh tính của Người dùng;

- Cung cấp một trong các dịch vụ của TLK mà Người dùng đã yêu cầu;

- Điều hành và quản lý các dịch vụ của TLK đã cung cấp cho Người dùng;

- Liên lạc với Người dùng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của TLK;

- Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng dịch vụ của TLK mà Người dùng đã yêu cầu;

- Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà Người dùng gửi đến TLK liên quan đến các dịch vụ của TLK;

- Giám sát và cải thiện việc thực hiện các dịch vụ của TLK;

- Duy trì và phát triển các dịch vụ của TLK;

- Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật nếu có.

3.2.3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng

- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông cá nhân của Người dùng gồm:

+ Nhân viên công ty TLK;

+ Các đối tác có ký hợp đồng hợp tác thực hiện toàn bộ hoặc một phần dịch vụ của TLK. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng), trong đó có quy định rõ các nội dung về bảo mật thông tin khách hàng để tiến hành hỗ trợ Người dùng dịch vụ do TLK cung cấp.

- TLK cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân Người dùng ra bên ngoài cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp thực sự cần thiết như: Khi giải quyết vấn đề của Người dùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin; trường hợp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Người dùng; tình huống khẩn cấp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Người dùng và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- TLK có quy trình lưu trữ, bảo mật thông tin Người dùng rất nghiêm ngặt và cẩn thận. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một thông tin, dữ liệu nào có thể truyền trên internet mà có thể bảo mật 100% (một trăm phần trăm). Do đó, TLK không thể đưa ra một sự cam kết tuyệt đối về vấn đề này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Người dùng nếu Người dùng chia sẻ thông tin của mình cho người khác hoặc xuất phát từ hành vi trái pháp luật của bên thứ ba. Nếu quý khách hàng không chấp nhận các điều khoản như đã nêu ở trên, chúng tôi khuyên khách hàng nên cân nhắc kĩ lưỡng khi quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

3.2.4. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng

Lưu trữ nội bộ không có thời hạn ngoại trừ trường hợp người cung cấp thông tin gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị web hoặc Công ty giải thể hoặc phá sản.

3.2.5. Quyền của Người dùng đối với thông tin cá nhân của mình

- Có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng liên hệ trực tiếp với TLK thông qua các thông tin liên hệ được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

- Gửi yêu cầu để TLK dừng ngay việc xử lý, sử dụng các thông tin cá nhân của Người dùng đã gửi đến TLK trước đó bằng cách liên hệ trực tiếp với TLK thông qua các thông tin liên hệ được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

- Có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với TLK. Khi tiếp nhận phản hồi, TLK sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người dùng, tùy theo mức độ, TLK sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

3.2.6. Trách nhiệm/ nghĩa vụ của Người dùng đối với thông tin cá nhân của mình

- Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân của mình một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất.

- Trong trường hợp Người dùng có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho TLK mà không phải là thông tin của Người dùng (ví dụ: Người đại diện, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh của Người dùng…). Trong trường hợp này, Người dùng nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho TLK trước, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin, đồng thời chỉ dẫn cho họ biết về địa chỉ Website để họ có thể tự mình tìm hiểu Chính sách bảo mật thông tin Người dùng (trong Điều khoản sử dụng Website trên Website của TLK).

- Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Website này. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

3.2.7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khi phát hiện và khi đã chủ động xác thực được rằng thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Người dùng gửi khiếu nại đến email info@tlklawfirm.vn để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. TLK cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

3.2.8. Hiệu lực Chính sách bảo mật

- Chính sách này được đăng công khai trên trang Website của TLK;

- Việc Người dùng cung cấp thông tin cá nhân của mình tại Website thì xem như Người dùng đã hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách bảo mật này;

- Chính sách bảo mật thông tin Người dùng này có hiệu lực và có giá trị ràng buộc với Người dùng và TLK kể từ khi Người dùng cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng tại Website.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Luật áp dụng

Mọi tranh chấp liên quan đến nội dung Điều khoản sử dụng Website đã nêu ở trên sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, trường hợp việc thương lượng không đạt, các bên có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết, luật áp dụng để giải quyết trong trường hợp này là pháp luật Việt Nam. TLK sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm nếu có các tranh chấp phát sinh.

2. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

TLK luôn sẵn lòng đón nhận, tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng về "Chính sách bảo mật thông tin Người dùng". Mọi vướng mắc liên quan vui lòng liên hệ TLK theo địa chỉ:

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TLK

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Phòng 306, Tầng 3, Tòa nhà CT3-2, đường Phạm Hùng (đối diện Keangnam), Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hotline: +(84) 972 118 764

Email: info@tlklawfirm.vn 

Thời gian tiếp nhận: Từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.

- Sáng: 8h00-12h;

- Chiều: 13h30-17h30 (trừ ngày lễ).

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo