SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM THÌ CẦN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC GÌ VỚI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM?

CÂU HỎI

Kính chào Công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Hiện tôi đang tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan tới việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng vẫn còn một số vướng mắc. Vậy cho tôi hỏi, đối tác của tôi là người nước ngoài góp vốn 5% để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì cần thực hiện thủ tục gì với cơ quan đăng ký đầu tư Việt Nam hay không? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn! 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Hướng dẫn thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Một số văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Dưới sự phát triển dần vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam, nước ta đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư kinh doanh. Từ đó, nhu cầu về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài gia tăng là một điều tất yếu. 

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn còn gặp vướng mắc, băn khoăn đối với các thủ tục được thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư của Việt Nam. Đối với câu hỏi của Quý Khách hàng về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 5% để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì cần thực hiện các thủ tục gì với cơ quan đăng ký đầu tư tại Việt Nam, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này để Quý vị có được cái nhìn rõ nét, toàn diện hơn.

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-gop-von-de-thanh-lap-doanh-nghiep-tai-viet-nam-thi-can-thuc-hien-cac-thu-tuc-gi-voi-co-quan-dang-ky-dau-tu-tai-viet-nam 

Ảnh 1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

1. Một số khái niệm liên quan 

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàidoanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc cổ đông.

2. Các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài 

Theo Luật Đầu tư 2020, các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: 

“- Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

- Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp trên”.

Tuy nhiên đối với việc góp vốn để thành lập doanh nghiệp thì chỉ xét đến trường hợp: góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.

3. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện với cơ quan đăng ký đầu tư trong trường hợp góp vốn 5% để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020: 

“Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

“Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp dự án đó không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp dự án đó đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế”.

“Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp,… thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”

Từ các quy định trên, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 5% để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cần thực hiện các thủ tục xin cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư tại Việt Nam.

4. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc khi thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và khi thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất sẽ có sự giống nhau, cụ thể nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu:

- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

- Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

- Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Tài liệu khác chứng minh năng lực của nhà đầu tư.

4. Đề xuất dự án đầu tư;

5. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (nếu thuộc trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);

6. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

8. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). 

*Lưu ý: 

- Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thành phần đã nêu trên đây, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Ngoài ra, nếu nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến thì thành phần hồ sơ sẽ là các văn bản, tài liệu trên nhưng được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị tương đương hồ sơ bằng bản giấy.

=> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-gop-von-de-thanh-lap-doanh-nghiep-tai-viet-nam-thi-can-thuc-hien-cac-thu-tuc-gi-voi-co-quan-dang-ky-dau-tu-tai-viet-nam

Ảnh 2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam_Hotline: +(84) 97 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho Quý Khách hàng rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi có thể thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Các trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Dự án của nhà đầu tư nước ngoài buộc phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vậy thì nhà đầu tư trong nước có cần không? Và cụ thể thì những trường hợp nào không cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, nếu dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

2. Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

3. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Do vậy, dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước không cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Câu hỏi 2: Trong trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thì hồ sơ đó có cần phải đáp ứng điều kiện gì không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nộp trực tuyến được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ;

- Kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo thông tin trong hồ sơ bản giấy trên Hệ thống; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ bản giấy. 

Câu hỏi 3: Khi cơ quan đăng ký đầu tư nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thì mất bao lâu nhà đầu tư được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Trả lời: 

Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau: Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư  – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.541.996
Xem trong ngày: 1.978
Đang xem: 74
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo