SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÔNG TY NƯỚC NGOÀI CÓ THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG? NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi là giám đốc công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử có trụ sở đặt tại Hàn Quốc, tôi đang muốn thành lập công ty con tại Việt Nam. Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ được các quy định của pháp luật Việt Nam về việc công ty nước ngoài có được thành lập công ty con tại Việt Nam không? Và điều kiện để được thành lập là gì?  Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Điều kiện đăng ký thành lập dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) đối với nhà đầu tư là cá nhân

2. Điều kiện đăng ký thành lập dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) đối với nhà đầu tư là tổ chức

3. Quy định pháp luật đối với thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay, nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, dưới sự phát triển dần vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam thì nước ta đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, việc công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam có phải là một hình thức đầu tư không? Điều kiện cần đáp ứng để công ty nước ngoài có được thành lập công ty con tại Việt Nam là gì? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về “Công ty nước ngoài có thành lập công ty con tại Việt Nam được không? Điều kiện để công ty nước ngoài có thành lập công ty con tại Việt Nam?”

cong-ty-nuoc-ngoai-co-thanh-lap-cong-ty-con-tai-viet-nam-duoc-khong-nhung-dieu-kien-de-cong-ty-nuoc-ngoai-thanh-lap-cong-ty-con-tai-viet-nam 

Ảnh 1. Công ty nước ngoài có thành lập công ty con tại Việt Nam được không? Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM

1. Thế nào là công ty mẹ, công ty con?

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

(2) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

(3) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó.

Công ty con là công ty có một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới. 

2. Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, công ty nước ngoài được thành lập công ty con tại Việt Nam, đó là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như vậy, công ty nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(2) Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường như: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh thế, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

(3) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các đầu tư cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

(2) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao của thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án; 

(3) Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định;

(4) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất và số lượng sử dụng lao động (nếu có);

(5) Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, khi tiến hành đầu tư các dự án đầu tư không thuộc diện cấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện trên sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

=> Xem thêm: Quy định pháp luật đối với thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

cong-ty-nuoc-ngoai-co-thanh-lap-cong-ty-con-tai-viet-nam-duoc-khong-nhung-dieu-kien-de-cong-ty-nuoc-ngoai-thanh-lap-cong-ty-con-tai-viet-nam

Ảnh 2. Công ty nước ngoài có thành lập công ty con tại Việt Nam được không? Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÔNG TY NƯỚC NGOÀI CÓ THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC KHÔNG? ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Công ty nước ngoài được thành lập công ty con tại Việt Nam. Đây là hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Vì vậy, công ty nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư 2020, cụ thể như sau:

1. Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

2. Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường;

3. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

=> Xem thêm: Hồ sơ đăng ký thành lập dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI)

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

cong-ty-nuoc-ngoai-co-thanh-lap-cong-ty-con-tai-viet-nam-duoc-khong-nhung-dieu-kien-de-cong-ty-nuoc-ngoai-thanh-lap-cong-ty-con-tai-viet-nam

Ảnh 3. Công ty nước ngoài có thành lập công ty con tại Việt Nam được không? Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam?_Hotline: 0972118764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con?

Trả lời:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, công ty mẹ có quyền và phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với công ty con như sau: 

(1) Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

(2) Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập;

(3) Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó;

(4) Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó;

(5) Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con;

(6) Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.

Như vậy, ngoài các quyền mà công ty mẹ được hưởng thì công ty mẹ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với công ty con của mình theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2: Các hình thức nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

(1) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

(2) Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

(3) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

(4) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp trên.

Như vậy, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư có thể lựa chọn các hình thức đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 3: Trường hợp nào phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Trả lời:

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

(1) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

(2) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế bao gồm:

- Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+) Có tổ chức kinh tế quy định Luật Đầu tư 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định Luật Đầu tư 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Như vậy, đối với nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư thuộc các trường hợp trên cần phải tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                           Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo