SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

GIẢI THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẤT BAO LÂU?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Trong thời gian sắp tới, doanh nghiệp của tôi có một dự án đầu tư đã đến thời hạn phải ngừng hoạt động. Hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu về thủ tục giải thể dự án đầu tư và thắc mắc về thời gian làm thủ tục. Vậy cho tôi hỏi, giải thể dự án đầu tư có thể mất thời gian bao lâu? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thành lập dự án đầu tư như thế nào?

2. Quy định về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

3. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, các dự án đầu tư với nhiều quy mô đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Những dự án này không những mang đến nguồn lợi không nhỏ cho kinh tế, xã hội của quốc gia mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư lớn từ nước ngoài. Tuy nhiên, song song đó, một dự án đầu tư đã đến hạn hoặc rơi vào trường hợp phải giải thể. Vậy doanh nghiệp cần mất bao nhiêu thời gian để thực hiện thủ tục giải thể dự án đầu tư? Câu trả lời cho vấn đề này sẽ được Công ty Luật TNHH TLK tư vấn qua bài viết dưới đây.

giai-the-du-an-dau-tu-mat-bao-lau

Ảnh 1. Giải thể dự án đầu tư mất bao lâu?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC GIẢI THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Thế nào là dự án đầu tư?

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Dự án đầu tư bao gồm một số loại như sau:

- Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường;

- Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động;

- Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Như vậy, ta có thể hiểu, dự án đầu tư là tập hợp hồ sơ và hoạt động liên quan đến nhau với mục đích đề xuất phương án bỏ vốn để tiến hành kế hoạch kinh doanh trong tại một địa điểm và trong một thời hạn nhất định. Căn cứ vào dự án đầu tư, ta có thể biết được thông tin về nhà đầu tư, các dự định mà nhà đầu tư sẽ tiến hành. Dự án đầu tư gồm 03 loại là dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng và dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

2. Thế nào là giải thể dự án đầu tư?

Thuật ngữ giải thể nghĩa là làm cho không còn tồn tại một chủ thể nhất định. Theo đó, ta có thể hiểu giải thể dự án đầu tư nghĩa là dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động và không còn tồn tại. Lý do dẫn đến chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có thể liên quan đến hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp, thời hạn hoạt động của dự án. Tại Luật Đầu tư 2020 quy định một số trường hợp chấm dứt dự án đầu tư như sau:

Thứ nhất, các trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư:

(1) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

(2) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

(3) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thứ hai, các trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư:

(1) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp ngừng hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

(2) Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

(3) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

(4) Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

(5) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

(7) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Thứ ba, trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Thời gian thực hiện thủ tục giải thể dự án đầu tư

Thủ tục giải thể hay chính xác là chấm dứt dự án đầu tư được thực hiện trong khoảng thời gian là 15 ngày theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

Thứ hai, trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Như vậy, trong 02 nhóm trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư là (1) tự quyết định chấm dứt đầu tư và (2) chấm dứt hoạt động đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì đều thực hiện thủ tục trong 15 ngày.

=> Xem thêm: Thủ tục xin chấm dứt hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG (GIẢI THỂ) DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1. Các bước thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thông báo cho các cơ quan liên quan (nếu có);

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Dự án đầu tư bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động khi nào?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) dự án đầu tư

A. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) dự án đầu tư bao gồm một số tài liệu tương ứng với 02 trường hợp sau:

(1) Đối với trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

(2) Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo của nhà đầu tư;

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

3. Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Ngoài các tài liệu nêu trên, mỗi trường hợp cần nộp kèm theo một số giấy tờ sau đây:

1. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

2. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

3. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

giai-the-du-an-dau-tu-mat-bao-lau

Ảnh 2. Giải thể dự án đầu tư mất bao lâu?_Hotline: 0972118764

=> Xem thêm: Thời hạn hoạt động của dự án

III. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: GIẢI THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẤT BAO LÂU?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Căn cứ tại quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) dự án đầu tư được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, cụ thể là:

1. 15 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư đối với trường hợp trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

2. 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

IV. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

V. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC THỰC HIỆN GIẢI THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Câu hỏi 1: Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế là bao lâu?

Trả lời:

Căn cứ tại Luật Đầu tư 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế là 70 năm.

Câu hỏi 2: Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế hoạt động đến hết 50 năm có bị chấm dứt hoạt động không?

Trả lời:

Câu trả lời là .

Một trong những trường hợp chấm dứt hoạt động (giải thể) dự án đầu tư là hết hạn hoạt động của dự án đầu tư. Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế có thời hạn hoạt động không quá 50 năm. Do đó, khi hết thời gian 50 năm, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế sẽ bị chấm dứt hoạt động (giải thể).

=> Xem thêm: Thủ tục xin giảm vốn đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn  

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo