SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÔNG TY CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG ĐÚNG TRÌNH TỰ THÌ CỔ ĐÔNG CẦN LÀM GÌ?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Hiện nay, công ty tôi đang thực hiện chào bán cổ phần và có sự chưa minh bạch trong trình tự chào bán trái phiếu đồng thời có sự “ưu đãi” hơn cho người có mối quan hệ “thân thích”. Vậy cho tôi hỏi, công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự thì cổ đông cần làm gì? Mong được Quý công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

2. Quy định mới nhất về điều kiện mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

3. Doanh nghiệp thường lưu hành những loại trái phiếu nào trên thị trường tài chính

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản hợp nhất Luật doanh nghiệp số: 07/VBHN-VPQH được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022;

2. Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14  được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

2. Nghị định số: 153/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

3. Nghị định: 65/2022/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2022s ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 153/2020/NĐ-CP;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

NỘI DUNG TƯ VẤN

Khi một công ty quyết định chào bán trái phiếu như một phương án huy động vốn, sự minh bạch và tuân thủ quy trình là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, nếu việc chào bán trái phiếu không diễn ra đúng trình tự, điều này có thể tạo ra những bất lợi cho cổ đông và công ty. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc: “Công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự thì cổ đông cần làm gì?”. 

cong-ty-chao-ban-trai-phieu-khong-dung-trinh-tu-thi-co-dong-can-lam-gi 

Ảnh 1. Công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự thì cổ đông cần làm gì?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG ĐÚNG TRÌNH TỰ THÌ CỔ ĐÔNG CẦN LÀM GÌ

1. Hình thức chào bán trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có 02 hình thức chào bán trái phiếu doanh nghiệp là chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ.

(1) Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

- Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

- Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

(2) Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại điểm a mục (1) nêu trên và theo một trong các phương thức sau đây:

- Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Như vậy có 2 hình thức để doanh nghiệp có thể chào bán trái phiếu. Quý khách có thể lựa chọn hình thức phù hợp với doanh nghiệp mình.

2. Quy trình thực hiện chào bán trái phiếu

Theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP, quy trình chào bán trái phiếu:

(1) Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu;

Bước 2: Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán;

Bước 3: Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Bước 4: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

(2) Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu;

Bước 2: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bước 3: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.\

Lưu ý:

-  Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

- Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

Bước 4: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

3. Công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự thì cổ đông cần làm gì?

Theo Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019, trường hợp công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự sẽ gây nên sự bất bình, bức xúc cho cổ đông công ty, có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của họ. Khi công ty tiến hành chào bán trái phiếu mà không tuân theo trình tự và quy định pháp lý, cổ đông có thể thực hiện một số biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

- Nêu vấn đề với công ty: Cổ đông nên liên hệ với công ty để thảo luận về việc không tuân thủ trình tự chào bán trái phiếu. Cổ có thể yêu cầu công ty giải thích tình huống, lí do và yêu cầu công ty đưa ra biện pháp khắc phục;

- Nắm vững thông tin: Cổ đông cần tìm hiểu kỹ về quy trình và quy định pháp lý liên quan đến việc chào bán trái phiếu. Đông thời cần nắm rõ thông tin và quy trình cũng như cách thức công ty thực hiện chào bán trái phiếu. Điều này giúp cổ đông hiểu và nắm rõ về những điểm không đúng trình tự mà công ty có thể đã vi phạm;

-Tư vấn từ chuyên gia: Cổ đông nên tham vấn với luật sư chuyên về tài chính và luật doanh nghiệp để hiểu rõ về tình hình và quyền lợi của mình trong tình huống này;

- Liên hệ cơ quan quản lý: Nếu tình huống nghiêm trọng, cổ đông có thể thông báo tới cơ quan quản lý tài chính hoặc chứng khoán về việc không tuân thủ quy trình chào bán.

Tóm lại, cổ đông cần nắm rõ quyền và thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự. Bằng cách nắm rõ các thông tin liên quan, nhận sự tư vấn từ chuyên gia,... cổ đông có thể thúc đẩy minh bạch, nhanh chóng và tìm kiếm giải pháp tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của mình.

cong-ty-chao-ban-trai-phieu-khong-dung-trinh-tu-thi-co-dong-can-lam-gi

Ảnh 2. Công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự thì cổ đông cần làm gì?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÔNG TY CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG ĐÚNG TRÌNH TỰ THÌ CỔ ĐÔNG CẦN LÀM GÌ

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Theo Luật doanh nghiệp 2020, công ty chào bán trái phiếu không đúng trình tự thì cổ đông nên tìm hiểu rõ về các quy định pháp lý liên quan, tham vấn với chuyên gia tài chính và luật sư, và xem xét tất cả các biện pháp có sẵn để bảo vệ quyền lợi của mình. Qua việc thảo luận với Hội đồng quản trị, cổ đông có thể nhanh chóng tìm kiếm các giải pháp hợp lý để khắc phục tình trạng không đúng trình tự, giữ vững lòng tin và đảm bảo sự ổn định trong môi trường kinh doanh.

=> Xem thêm: Trái phiếu có lãi suất thay đổi và trái phiếu có thể thu hồi là gì

IV. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

V. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG ĐÚNG TRÌNH TỰ THÌ CỔ ĐÔNG CẦN LÀM GÌ

Câu hỏi 1: Công ty hợp danh có được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế không?

Trả lời:

Câu trả lời là không.

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP, điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

(1) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP;

(2) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

(3) Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

Tóm lại, công ty hợp danh không được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Câu hỏi 2: Khi nào trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước có thể được thay đổi điều khoản?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi đáp ứng các quy định sau:

(1) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;

(2) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Như vậy, chỉ khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì công ty có trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước có thể được thay đổi điều khoản trái phiếu.

=> Xem thêm: Doanh nghiệp được kéo dài kì hạn trái phiếu tối đa không quá 02 năm

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Phòng hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo