SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẾT THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG NHƯNG NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THÌ GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? NHÀ ĐẦU TƯ CÓ BỊ PHẠT TIỀN KHÔNG?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty tôi đang là nhà đầu tư cho một số dự án. Vì các lý do khách quan nên dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư khi đã hết hạn hoạt động của dự án. Chúng tôi không biết trường hợp này được pháp luật quy định ra sao. Vậy cho tôi hỏi, khi dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư thì giải quyết như thế nào? Nhà đầu tư có bị phạt tiền không? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thành lập dự án đầu tư như thế nào?

2. Quy định về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

3. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, việc các dự án đầu tư đã đến thời hạn chấm dứt hoạt động nhưng mục tiêu của dự án chưa hoàn thành hoặc vì nhiều lý do mà các nhà đầu tư trì hoãn, chậm trễ trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Vậy cách giải quyết cho trường hợp không thực hiện thủ tục này khi dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động là gì? Nhà đầu tư có bị xử phạt không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Công ty Luật TNHH TLK sẽ mang đến cho Quý Khách hàng câu trả lời chính xác và đầy đủ qua bài viết dưới đây.

truong-hop-du-an-dau-tu-het-thoi-han-hoat-dong-nhung-nha-dau-tu-khong-thuc-hien-thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-dau-tu-thi-giai-quyet-nhu-the-nao-nha-dau-tu-co-bi-phat-tien-khong

Ảnh 1. Trường hợp dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư thì giải quyết như thế nào? Nhà đầu tư có bị phạt tiền không?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC GIẢI THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tùy thuộc vào nơi thực hiện dự án đầu tư, cụ thể như sau:

(1) Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;

(2) Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm;

(3) Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Như vậy, có 02 mốc thời hạn hoạt động của dự án đầu tư cần lưu ý đó là: (1) 50 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế và (2) 70 năm đối với dự án đầu tư nằm ngoài khu kinh tế hoặc nằm tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm

2. Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Căn cứ tại Luật Đầu tư 2020, một số trường hợp chấm dứt dự án đầu tư được quy định như sau:

Thứ nhất, các trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư:

(1) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

(2) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

(3) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Thứ hai, các trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư:

(1) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp ngừng hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

(2) Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

(3) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

(4) Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

(5) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

(6) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

(7) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

3. Cách giải quyết đối với trường hợp dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, một trong những trường hợp nhà đầu tư tự làm thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là khi dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động. Tuy nhiên, trường hợp hết hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện thủ tục này thì sẽ có một số cách giải quyết như sau:

3.1. Gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp dự án đầu tư đã hết thời hạn hoạt động nhưng nhà đầu tư vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện, đồng thời dự án đó đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư có thể làm thủ tục gia hạn dự án đầu tư. Một số điều kiện mà dự án đầu tư cần đáp ứng nếu muốn được gia hạn đó là:

(1) Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

(2) Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất);

(3) Không thuộc một trong hai trường hợp dưới đây:

- Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

- Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

=> Xem thêm: Thủ tục xin chấm dứt hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP HẾT THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các bước thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thông báo cho các cơ quan liên quan (nếu có);

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Dự án đầu tư bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động khi nào?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

A. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong trường hợp hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư bao gồm một số tài liệu như sau:

1. Thông báo của nhà đầu tư;

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

3. Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

truong-hop-du-an-dau-tu-het-thoi-han-hoat-dong-nhung-nha-dau-tu-khong-thuc-hien-thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-dau-tu-thi-giai-quyet-nhu-the-nao-nha-dau-tu-co-bi-phat-tien-khong

Ảnh 2. Trường hợp dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư thì giải quyết như thế nào? Nhà đầu tư có bị phạt tiền không?_Hotline: 0972118764

=> Xem thêm: Thời hạn hoạt động của dự án

III. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẾT THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG NHƯNG NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THÌ GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? NHÀ ĐẦU TƯ CÓ BỊ PHẠT TIỀN KHÔNG?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Căn cứ tại quy định của Luật Đầu tư 2020Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư thì giải quyết theo một trong hai cách như sau:

1. Trường hợp nhà đầu tư vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể làm thủ tục xin gia hạn hoạt động của dự án đầu tư. Tuy nhiên, việc gia hạn chỉ được chấp thuận nếu dự án đầu tư đáp ứng một số yêu cầu của Luật Đầu tư 2020Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với trường hợp này, căn cứ tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo hoặc không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động, đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gửi thông báo hoặc quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.

IV. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

V. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC THỰC HIỆN GIẢI THỂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Câu hỏi 1: Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể được gia hạn thêm bao lâu?

Trả lời:

Căn cứ tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thời gian gia hạn hoạt động đối với dự án đầu tư sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét và quyết định dựa trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án và không vượt quá thời hạn tối đa theo quy định sau:

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.

3. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Câu hỏi 2: Dự án đầu tư trong khu kinh tế hoạt động đến hết 70 năm có bị chấm dứt hoạt động không?

Trả lời:

Câu trả lời là .

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, Một trong những trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư là hết hạn hoạt động của dự án đầu tư. Dự án đầu tư trong khu kinh tế có thời hạn hoạt động không quá 70 năm. Do đó, khi hết thời gian 70 năm, dự án đầu tư trong khu kinh tế sẽ bị chấm dứt hoạt động.

=> Xem thêm: Thủ tục xin giảm vốn đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo