SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CHUYỂN ĐỔI NỢ VAY THÀNH VỐN ĐẦU TƯ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ KHÔNG?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty tôi là công ty nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nắm rõ những quy định về vấn đề này. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi: Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN 

1. Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài

2. Quy định về việc góp vốn bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài

3. Điều chỉnh vốn đầu tư trong dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, ở Việt Nam, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư bằng những dự án đầu tư với quy mô từ nhỏ đến lớn. Điều này xuất phát từ việc Chính phủ và Nhà nước ta ban hành nhiều chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm thúc đầy hoạt động giao thương giữa Việt Nam và các nước trên thế giới và thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện dự án đầu tư, không ít nhà đầu tư cần huy động vốn từ nước ngoài thông qua các khoản vay nước ngoài. Do nhu cầu hoạt động, các nhà đầu tư muốn chuyển khoản vốn huy động đã vay thành vốn đầu tư. Lúc này, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục để hợp thức hóa việc chuyển khoản vay thành vốn đầu tư. Tuy nhiên, khi Quý khách hàng thực hiện thủ tục lại gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc vì không biết khi chuyển nợ vay thành vốn đầu tư liệu có phải điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không? Qua bài viết dưới đây, chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giúp Quý khách giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đến Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

=> Xem thêm: Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp như thế nào?

chuyen-doi-no-vay-thanh-von-dau-tu-co-phai-dieu-chinh-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-khong

Ảnh 1. Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? _ Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN ĐỔI NỢ VAY THÀNH VỐN ĐẦU TƯ 

1. Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư là gì? 

Căn cứ Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, các hình thức trả nợ nước ngoài không thông qua khoản vay bao gồm: 

(1) Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay;

(2) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay;

(3) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay;

(4) Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay;

(5) Trả nợ thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).

Như vậy, chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư là một trong những hình thức trả nợ nước ngoài mà không thông qua khoản vay tài khoản được pháp luật Việt Nam công nhận. 

2. Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Về bản chất, khi nhà đầu tư chuyển đổi khoản vay nợ thành vốn đầu tư tương tự với việc kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài. Do đó, điều này sẽ làm cho vốn đầu tư dự án tăng lên. 

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, khi chuyển đổi khoản vay nợ thành vốn đầu tư, nhà đầu tư cần phải đăng ký tăng vốn dự án đầu tư. Tức là, nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh nội dung về vốn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trước đó để đảm bảo độ chính xác của thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp cho dự án đầu tư đó. 

3. Mức phạt với hành vi không điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển đổi nợ vay thành vốn góp quy định như thế nào?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. 

Theo  Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP, Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bị  xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với hành vi vi phạm.

=> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì khi thành lập công ty tại Việt Nam

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CHUYỂN ĐỔI NỢ VAY THÀNH VỐN ĐẦU TƯ CÓ PHẢI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ KHÔNG?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Khi chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư đã làm tăng vốn dự án đầu tư và làm thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. 

=> Xem thêm: Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

chuyen-doi-no-vay-thanh-von-dau-tu-co-phai-dieu-chinh-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-khong

Ảnh 2. Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không? _ Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh của công ty FDI 100% vốn đầu tư nước ngoài

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN ĐỔI NỢ VAY THÀNH VỐN ĐẦU TƯ

Câu hỏi 1: Ngoài thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có cần thực hiện thêm thủ tục gì khi chuyển đổi nợ vay thành vốn góp không?

Trả lời: 

Câu trả lời là: Thực hiện thủ tục thông báo đến ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. 

Căn cứ Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư, bên đi vay có trách nhiệm thông báo và gửi chứng từ chứng minh việc đã thực hiện chuyển đổi vay nợ thành vốn đầu tư để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản biết và tiếp tục theo dõi khoản vay nước ngoài của bên đi vay.

Câu hỏi 2: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điện tử bị sai thông tin phải làm thế nào?  

Trả lời:

Câu trả lời là Thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Căn cứ Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư. 

Câu hỏi 3: Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải nộp thêm tiền ký quỹ không?

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Căn cứ Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư nộp bổ sung số tiền ký quỹ hoặc bổ sung bảo lãnh ký quỹ của tổ chức tín dụng tương ứng với số vốn đầu tư tăng theo quy định tại quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. 

=> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào công ty Việt Nam qua hình thức nào?

chuyen-doi-no-vay-thanh-von-dau-tu-co-phai-dieu-chinh-noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-khong

Ảnh 3. Chuyển đổi nợ vay thành vốn đầu tư có phải điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?_ Hotline: 0972118764

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo