SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Đăng ký bảo hộ giống cây trồng một cách nhanh gọn - hiệu quả -...

27/06/2023 0

CẤP LẠI BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng một cách nhanh gọn - hiệu quả...

27/06/2023 0

CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng một cách nhanh gọn - hiệu quả -...

27/06/2023 0

THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, PHỤC HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG (BAO GỒM CẢ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐƯỢC NHẬP KHẨU VỚI MỤC ĐÍCH KHẢO NGHIỆM ĐỂ ĐĂNG KÝ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG)

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Cấp, cấp lại, gia hạn, phục hồi Quyết định công nhận lưu hành...

24/06/2023 0

THỦ TỤC GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ một cách nhanh gọn -...

18/05/2023 0

THỦ TỤC DUY TRÌ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ một cách nhanh gọn -...

18/05/2023 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo