SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

KẾT QUẢ KỲ THI ĐẠI LÝ THUẾ ĐỢT 1 NĂM 2023

KẾT QUẢ KỲ THI ĐẠI LÝ THUẾ ĐỢT 1 NĂM 2023 Ngày 04/06/2023 vừa qua, kỳ thi Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế hay còn thường được gọi là Chứng chỉ đại lý thuế đã...

10/06/2023 0

LỊCH THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2022 Căn cứ Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính Quý định về việc thi, cấp và quản lý Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ...

17/10/2022 0

CÓ ĐƯỢC TÍNH DOANH THU KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀO TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA NĂM TRƯỚC LIỀN KỀ LÀM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO QUÝ KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC TÍNH DOANH THU CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀO TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA NĂM TRƯỚC LIỀN KỀ LÀM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

14/09/2021 0

DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH KHÔNG CÓ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KINH DOANH Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐÓ THÌ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÀY NHƯ THẾ NÀO?

DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH KHÔNG CÓ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KINH DOANH Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐÓ THÌ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NÀY NHƯ THẾ...

14/09/2021 0

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ THÌ LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ NHƯ THẾ NÀO?

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ THÌ LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ NHƯ...

14/09/2021 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo