SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP THÌ CẦN CHÚ Ý NHỮNG LOẠI BÁO CÁO THUẾ NÀO?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty chúng tôi mới được thành lập, nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ được các quy định pháp luật về các loại báo cáo thuế. Công ty tôi cần chú ý tới những loại báo cáo thuế nào khi mới thành lập? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Quy định về phạt thuế khi nộp thuế chậm 

2. Hồ sơ khai thuế - thời hạn và loại thuế khai 

3. Trường hợp cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019;

2. Nghị định số: 126/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

3. Nghị định số: 91/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Sau khi doanh nghiệp được thành lập mới hoặc hộ kinh doanh thay đổi loại hình doanh nghiệp thành các công ty phải thực hiện nhiệm vụ báo cáo thuế hàng tháng, quý. Báo cáo thuế còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp nhằm giúp cơ quan quản lý thuế nắm bắt tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công ty mới thành lập vẫn chưa nắm rõ về vấn đề này.

Sau đây, cùng chúng tôi tìm hiểu về báo cáo phải nộp của công ty mới thành lập thông qua bài viết Công ty mới thành lập thì cần chú ý những loại báo cáo thuế nào?

cong-ty-moi-thanh-lap-thi-can-chu-y-nhung-loai-bao-cao-thue-nao

Ảnh 1. Công ty mới thành lập thì cần chú ý những loại báo cáo thuế nào_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP THÌ CẦN CHÚ Ý NHỮNG LOẠI BÁO CÁO THUẾ NÀO?

1. Thuế là gì? Đối tượng nộp thuế là ai?

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. 

Người nộp thuế bao gồm:

(1) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

(2) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

(3) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế.

Như vậy, có thể thấy, doanh nghiệp mới thành lập là tổ chức theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện nộp thuế theo quy định.

2. Báo cáo thuế phải nộp của doanh nghiệp mới thành lập 

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm doanh nghiệp cần nộp khá nhiều loại báo cáo và tờ khai thuế khác nhau (lệ phí môn bài, thuế môi trường, thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt…). Tuy nhiên, thông thường doanh nghiệp sẽ nộp 5 loại báo cáo, tờ khai thuế chính dưới đây:

- Lệ phí môn bài

- Thuế giá trị gia tăng;

- Thuế thu nhập cá nhân;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành và nộp các báo cáo, tờ khai thuế trên theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp, doanh nghiệp có phát sinh thêm những loại thuế, báo cáo khác chẳng hạn như: Thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế môi trường… thì doanh nghiệp phải bổ sung tờ khai để nộp.

3. Thời hạn nộp báo cáo thuế 

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế được quy định như sau:

(1) Lệ phí môn bài: Nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

(2) Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân: Nộp báo cáo thuế sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng hay theo quý 

- Thời hạn nộp theo tháng: Chậm nhất ngày 20 của tháng sau

- Thời hạn nộp theo quý: Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý sau

(3) Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn, chứng từ để tự tạm tính số tiền Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng quý:

- Nếu trong quý có phát sinh Thuế thu nhập doanh nghiệp thì chỉ cần nộp tiền Thuế thu nhập doanh nghiệp (chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau) mà không cần nộp tờ khai Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý;

- Thời hạn nộp tờ khai quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm: Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ 3 (tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính).

(4) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ngoại trừ doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế thì phải báo cáo theo tháng, còn lại đa số tất cả doanh nghiệp đều nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

- Đối với doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng: Chậm nhất ngày 20 của tháng sau.

- Đối với doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý: Chậm nhất ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau;

Tóm lại, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện báo cáo thuế theo đúng thời hạn quy định. Việc nộp báo cáo chậm hoặc không báo cáo có thể bị xử phạt hành chính tùy theo các mức độ khác nhau.

cong-ty-moi-thanh-lap-thi-can-chu-y-nhung-loai-bao-cao-thue-nao

Ảnh 2. Công ty mới thành lập thì cần chú ý những loại báo cáo thuế nào?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP PHẢI BÁO CÁO NHỮNG LOẠI THUẾ NÀO?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm doanh nghiệp cần nộp khá nhiều loại báo cáo và tờ khai thuế khác nhau. Tuy nhiên, thông thường doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp 5 loại báo cáo, tờ khai thuế chính dưới đây:

- Lệ phí môn bài

- Thuế giá trị gia tăng;

- Thuế thu nhập cá nhân;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành và nộp các báo cáo, tờ khai thuế trên theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp, doanh nghiệp có phát sinh thêm những loại thuế, báo cáo khác thì phải bổ sung tờ khai để nộp.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI BÁO CÁO THUẾ PHẢI NỘP CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP 

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện nộp thuế ở đâu?

Trả lời:

 Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:

(1) Tại Kho bạc Nhà nước;

(2) Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

(3) Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;

(4) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập có thể thực hiện nộp thuế tại các địa điểm như trên.

Câu hỏi 2: Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Trả lời:

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo thời hạn trước, sau và theo thứ tự quy định như sau:

(1) Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

(2) Tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

(3) Tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh.

Như vậy, theo quy định như trên, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp tiền thuế theo quy định.

Câu hỏi 3: Có thể gia hạn nộp thuế hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là có.

Khi thuộc trường hợp sau đây thì có thể gia hạn nộp thuế:

(1) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng;

(2) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, khi thuộc vào trường hợp trên thì có thể thực hiện gia hạn nộp thuế, tuy nhiên, thời hạn gia hạn đối với trường hợp 1 không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, đối với trường hợp 2 không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo