SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHI NÀO?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi vừa mới tham gia hành nghề liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán doanh nghiệp. Nên hiện tại tôi chưa nắm rõ được thời hạn tiến hành việc nộp báo cáo tài chính?  Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Nơi nhận báo cáo tài chính hợp nhất

2. Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính

3. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011; 

2. Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

3. Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; 

4. Thông tư số: 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

5. Thông tư số: 133/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016 quy định hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Khi kết thúc việc kiểm toán thì phải tiến hành việc nộp báo cáo tài chính cho đơn vị, cơ quan có thẩm quyền và tiến hành công khai báo cáo tài chính. Tuy nhiên, việc nộp báo cáo tài chính có bị giới hạn thời gian không? Thời gian nộp báo cáo tài chính khi nào? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về “Thời gian nộp báo cáo tài chính khi nào? ”

thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh-khi-nao 

Ảnh 1. Thời gian nộp báo cáo tài chính khi nào?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Căn cứ vào Thông tư số: 200/2014/TT-BTCThông tư số: 133/2016/TT-BTC thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

(1) Đối với doanh nghiệp nhà nước: 

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

(2) Đối với các loại doanh nghiệp khác: Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

(3) Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Như vậy, đối với từng loại hình doanh nghiệp thì mức thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định các nhau. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực hiện việc báo cáo và tiến hành báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

2. Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp báo cáo tài chính

Căn cứ Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP, báo cáo tài chính phải được nộp đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp khi tiến hành việc báo cáo tài chính chậm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt hành chính với các mức phạt như sau:

(1) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với  hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

(2) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Như vậy, khi đến thời hạn nộp báo cáo, các doanh nghiệp cần tiến hành việc nộp đầy đủ tài liệu báo cáo và nộp đúng thời hạn theo quy định  của pháp luật.

3. Quy định về việc kiểm toán báo cáo tài chính

Căn cứ Luật Kế toán 2015, việc kiểm toán báo cáo tài chính được quy định như sau:

(1) Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai;

(2) Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán;

(3) Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.

Như vậy, khi tiến hành việc kiểm toán báo cáo tài chính thì đơn vị kiểm toán phải đáp ứng và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

=> Xem thêm:  Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh-khi-nao

Ảnh 2. Thời gian nộp báo cáo tài chính khi nào?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHI NÀO?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Việc nộp báo cáo tài chính hàng năm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời hạn nộp báo cáo đối với từng loại hình doanh nghiệp được quy định khác nhau, cụ thể như sau:

(1) Đối với doanh nghiệp nhà nước: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

(2) Đối với các loại doanh nghiệp khác: 

- Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày;

- Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

(3) Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

=> Xem thêm: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo những hình thức nào?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Câu hỏi 1: Các doanh nghiệp nào được kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Trả lời:

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, các doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

(1) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

(2) Công ty hợp danh;

(3) Doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, để được kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các doanh nghiệp phải hoạt động dưới các loại hình doanh nghiệp trên theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2: Kiểm toán viên hành nghề có những quyền hạn gì?

Trả lời:

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, người được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên có những quyền hạn sau:

(1) Hành nghề kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập 2011;

(2) Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ;

(3) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện các yêu cầu sau:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán;

- Kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán;

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán.

(4) Kiểm tra, xác nhận các thông tin kinh tế, tài chính có liên quan đến đơn vị được kiểm toán ở trong và ngoài đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm toán;

(5) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung kiểm toán thông qua đơn vị được kiểm toán;

(6) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, bên cạnh các nghĩa vụ mà kiểm toán viên phải thực hiện thì khi hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề có các quyền như trên theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 3: Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam không?

Trả lời:

Câu trả lời là .

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam. Tuy nhiên, chi nhánh doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

=> Xem thêm: Chế độ báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                           Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo