SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ PHONG TỎA, CHẤM DỨT PHONG TỎA VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 27/2018/TT-NHNN điều chỉnh các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2019.

Thông tư số 27/2018/TT- Ngân hàng Nhà nước có các quy định mới đáng chú ý như sau:

1. Về các trường hợp phong tỏa vốn và tài sản

Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau:

- Giá trị thực của vốn được phân bổ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thấp hơn mức vốn pháp định liên tục vượt quá 06 tháng.

- Vi phạm tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng quy định tại Điều 130 của Luật tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản yêu cầu khắc phục nhưng không có biện pháp khắc phục hoặc không thể khắc phục. trong thời hạn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

- Số tiền lỗ lũy kế của chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 50% giá trị vốn được phân bổ và quỹ dự phòng được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất.

- Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu nhưng ngân hàng mẹ không tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết đối với chi nhánh hoạt động tại Việt Nam.

- Khi có thông tin về ngân hàng mẹ có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, mất khả năng thanh toán hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại kiểm soát đặc biệt hoặc yêu cầu giải thể, thanh lý, phá sản hoặc rút giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Các trường hợp chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản

Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau: 1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã khắc phục các vi phạm và tồn tại. 2. Ngân hàng mẹ đã thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết với chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 3. Ngân hàng Nhà nước nhận được thông tin từ cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ mà ngân hàng mẹ đã khắc phục vấn đề.

 

TĂNG CƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐẨY NHANH CƠ CẤU, TÁI CẤU TRÚC, ĐỔI MỚI, CỔ PHẦN HÓA VÀ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ

Ngày 5 tháng 1 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-Ttg về tăng cường phương hướng và đẩy nhanh tái cơ cấu, tổ chức lại, cải cách và cổ phần hóa vốn nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Thủ tướng chỉ ra những hạn chế, hạn chế trong tái cơ cấu, tổ chức lại, cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đưa ra phân tích về nguyên nhân. khách quan và chủ quan dẫn đến những thiếu sót và hạn chế. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ trưởng, Trưởng phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đánh giá cao trách nhiệm của người thường trực. Đầu tiên, tập trung vào chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chính sau đây:

- Hoàn thành nhanh chóng hệ thống các cơ chế, chính sách và văn bản pháp lý để tái cấu trúc và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước;

- Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tập đoàn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trước ngày 15 tháng 1 năm 2019 hoàn thành phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp thuộc khu vực quản lý ngành;

- Xem xét quỹ đất do các doanh nghiệp nhà nước quản lý để thực hiện định giá doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán, tránh tổn thất tài sản và vốn nhà nước trong quá trình thoái vốn và tái cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp nhà nước;

- Xử lý kiên quyết các doanh nghiệp nhà nước, các dự án đầu tư thua lỗ và không hiệu quả;

- Công khai thông tin về cổ phần hóa và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước.

 

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo