BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 26/2019

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KHẤU TRỪ TRONG DOANH NGHIỆP

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 7623/CT-TTHT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, đưa ra tiêu chí để doanh nghiệp xác định chi phí được khấu trừ.

Theo đó, Công văn số 7623/CT-TTHT cung cấp hướng dẫn xác định chi phí được khấu trừ, sau khi báo cáo với Tổng cục Thuế, cụ thể:

Điều 6, Thông tư số 119/2016/TT-BTC, Sửa đổi và bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp có thể khấu trừ mọi chi phí nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Chi phí có đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Chi phí nếu có hóa đơn mua hàng hóa và dịch vụ mỗi lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

HƯỚNG DẪN VỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 679/BHXH-BT hướng dẫn việc thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 07/3/2019.

Theo đó, Công văn số 679/BHXH-BT có những nội dung nổi bật sau:

- Một nhân viên là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải chịu bảo hiểm xã hội bắt buộc khi anh ta có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động vô thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

- Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, những người lao động nước ngoài nói trên trả 8% tiền lương hàng tháng cho quỹ hưu trí và tử vong.

Do đó, Công văn số 679/BHXH-BT đã xác định rõ các đối tượng bắt buộc thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội cho người lao động là người nước ngoài, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nguồn thu của quỹ bảo hiểm xã hội.

  
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo