SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 50/2018 / TT-NHNN điều chỉnh văn bản, thủ tục phê duyệt thay đổi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2019.

Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định một số thay đổi liên quan đến tên, văn phòng của ngân hàng nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điểm nổi bật là các quy định liên quan đến hoạt động của trụ sở ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong cùng tỉnh, thành phố nơi đặt ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, cụ thể:

1. Hồ sơ xin việc bao gồm:

a) Văn bản yêu cầu thay đổi trụ sở chính;

b) Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên đối với các ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu đối với thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng thông qua việc thay đổi địa điểm của trụ sở chính; Tài liệu của ngân hàng mẹ thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tài liệu và tài liệu chứng minh rằng ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền hợp pháp để sử dụng văn phòng tại địa điểm mới.

2. Thủ tục phê duyệt:

a) Nộp hồ sơ để thay đổi trụ sở chính cho Ngân hàng Nhà nước;

b) Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản chấp thuận để yêu cầu chuyển địa điểm của trụ sở ngân hàng thương mại, địa điểm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký.

 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÂU LẠC BỘ CHO VAY

Ngày 19 tháng 2 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2019 / ND-CP quy định về câu lạc bộ cho vay. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4 năm 2019. Nghị định số 19/2019 / ND-CP có những nội dung đáng chú ý sau: 

1. Tổ chức của họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự quy định tại Điều 3 của Dân sự Mã số; tổ chức của họ chỉ được thực hiện cho mục đích hỗ trợ lẫn nhau giữa những người liên quan đến mối quan hệ của họ; họ không được tổ chức chúng để cho vay nặng lãi, lừa đảo tài sản, lạm dụng tín thác trong việc chiếm đoạt tài sản, huy động vốn bất hợp pháp hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Điều kiện đối với thành viên: Người đủ 18 tuổi trở lên và không rơi vào trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ các hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự; Những người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có tài sản riêng có thể là thành viên của gia đình họ; trong trường hợp sử dụng tài sản riêng, bất động sản và bất động sản phải được đăng ký để tham gia vào dòng họ, họ phải được đại diện bởi một người tuyệt vời. được pháp luật đồng ý; Các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây của họ.

3. Điều kiện sở hữu gia đình: Là người từ 18 tuổi trở lên và không trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ các hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự; trong trường hợp các thành viên tự tổ chức các dòng riêng của họ, chủ sở hữu là một người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ khi các thành viên có thỏa thuận khác; Các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham giadây của họ.

Chủ sở hữu phải thực hiện và giữ họ, trừ khi có một thỏa thuận mà một thành viên đưa ra và giữ một đăng ký. Trong trường hợp dòng của họ không có chủ sở hữu, các thành viên đồng ý chỉ định một thành viên để thực hiện và giữ cuốn sách gia đình.

Chủ sở hữu phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú về tổ chức của hộ gia đình trong một trong các trường hợp sau: Tổ chức dây mà họ định giá các phần tại thời điểm mở chúng từ 100 triệu đồng hoặc hơn; tổ chức từ hai dòng trở lên.

4. Thỏa thuận trực tuyến: Phải được lập thành văn bản và có thể được công chứng hoặc chứng thực nếu người tham gia yêu cầu. Trong trường hợp thỏa thuận dây được sửa đổi hoặc bổ sung, các tài liệu sửa đổi và bổ sung phải được thực hiện theo các quy định trên.

5. Thủ tục đóng góp cho họ hoặc nhận niên kim: Khi đóng góp, nhận niên kim, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện các giao dịch liên quan khác, các thành viên có thể yêu cầu chủ sở hữu hoặc người của họ thực hiện và giữ sổ sách của họ để cấp đường biên giới. hiểu rồi.

6. Lãi suất: Lãi suất trong lãi suất sẽ được các thành viên của dây thỏa thuận hoặc được cung cấp bởi mỗi thành viên để có quyền nhận niên kim tại mỗi lần mở tontine nhưng không vượt quá 20% / năm của tổng giá trị những phần họ phải khấu trừ giá trị của những phần họ đã đóng góp trong thời gian còn lại của dòng họ. Trong trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì áp dụng giới hạn lãi suất điều chỉnh. Trong trường hợp lãi suất được mỗi thành viên đồng ý hoặc đưa ra để nhận chúng vào từng thời kỳ để mở chúng vượt quá mức lãi suất giới hạn trên, lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

 

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo