SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN VÀ QUẢN LÝ TIỀN GỬI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn chứng nhận và quản lý tiền gửi của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Thông tư số 29/2018/TT- NHNN cung cấp các nội dung chính sau:

1. Thủ tục gửi chứng từ của doanh nghiệp

Khi có nhu cầu gửi tại ngân hàng thương mại hoặc nước ngoài chi nhánh ngân hàng, doanh nghiệp và ngân hàng ký quỹ thực hiện hợp đồng tiền gửi.

Hợp đồng tiền gửi bao gồm các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, đại diện pháp lý của ngân hàng (hoặc chi nhánh ngân hàng) nhận tiền gửi; số tiền ký gửi; mục đích ký gửi; lãi suất tiền gửi; hình thức thanh toán lãi tiền gửi; sử dụng tiền ký gửi; rút tiền gửi; xử lý tài khoản ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp hoàn thành chứng từ, thủ tục mở tài khoản ký quỹ theo hướng dẫn của ngân hàng nhận tiền gửi và gửi số tiền ký gửi vào tài khoản ký quỹ theo quy định tại khoản 2, Điều 50 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không dưới 10 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam).

Sau khi nhận đủ số tiền ký gửi, ngân hàng ký quỹ sẽ hạch toán tiền gửi vào tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam và cấp chứng chỉ tiền gửi cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ và cần điều chỉnh số tiền ký gửi, ngân hàng ký quỹ và doanh nghiệp sẽ sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng tiền gửi hoặc ký hợp đồng tiền gửi mới và thực theo quy định.

Lãi suất tiền gửi được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng tiền gửi giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận tiền gửi để đảm bảo tuân thủ các quy định về lãi suất tiền gửi Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

2. Quy định về xử lý tiền ký quỹ.

Khi nhận được chứng từ của Bộ Công Thương yêu cầu khấu trừ tiền gửi của doanh nghiệp để xử lý các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 53 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, ngân hàng nhận tiền được trích tiền gửi cho đa cấp người tham gia bán hàng hoặc theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

-Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định nhưng không thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp và đưa ra quyết định, bản sao. các dự án có hiệu lực pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý tranh chấp giữa các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến các nghĩa vụ đó;

-Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không tuân thủ các quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

 

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt dự án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo đó, một số nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã được quy định tại Quyết định số 32/QĐ-Ttg, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về cơ cấu: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, Bộ Tài chính là một cơ quan đại diện nhà nước có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là các công ty con do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đầu tư, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Thứ hai, về chức năng:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất và kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Ban hành các quy định chuyên môn liên quan đến tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán, như niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch, sau khi được Ủy ban ủy quyền. Chứng khoán Nhà nước (SSC) được phê duyệt;

- Thực hiện giám sát chung và hoạt động giám sát nội bộ;

- Định hướng phát triển công nghệ thông tin và hệ thống thành tựu mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất quản lý và tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Hỗ trợ phát triển thị trường trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật;

- Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;

- Tham gia hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Thực hiện quản lý các công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo