SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ DƯỚI HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG VÀ TƯ

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. 

Theo đó, việc lựa chọn tài liệu đề xuất dự án trong trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên và nộp các tài liệu đề xuất dự án được quy định như sau:

Khi dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư khác khi dự án có cùng mục tiêu và địa điểm để thực hiện và theo kế hoạch trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của nhà đầu tư đầu tiên. 

Các tiêu chí đầu tiên để lựa chọn đề xuất của nhà đầu tư như sau: 

- Đáp ứng các điều kiện để quyết định chính sách đầu tư theo quy định của pháp luật; 

- Sự cần thiết của đầu tư; 

- Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;

- Tính khả thi tài chính của dự án;

- Năng lực và kinh nghiệm của các nhà đầu tư để tổ chức chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các báo cáo nghiên cứu khả thi của họ.

Dựa trên các điều kiện và yêu cầucụ thể của việc thực hiện dự án, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định phương pháp đánh giá để so sánh và lựa chọn các đề xuất dự án khả thi và hiệu quả cao nhất, quyết định tầm quan trọng giữa các yếu tố: tính khả thi kỹ thuật, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, tính khả thi tài chính của dự án, năng lực và kinh nghiệm của các nhà đầu tư để tổ chức báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do chính họ đề xuất.

 

QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 53/2018/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Cụ thể:

- Giá trị thực tế của vốn điều lệ tại ngày 31 tháng 12 của năm trước không thấp hơn vốn pháp định;

- Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của năm trước trước năm đề xuất. Điều kiện này không áp dụng cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp đơn cho năm thứ hai kể từ ngày mở cửa;

- Tại thời điểm đề xuất, cơ quan có thẩm quyền không áp dụng các biện pháp không mở rộng diện tích hoạt động;

- Tại thời điểm đề xuất không vi phạm các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tính đến ngày 31/12 của năm trước trước năm đề xuất và tại thời điểm đề xuất không vượt quá 4% hoặc tỷ lệ khác do Thống đốc quyết định trong từng thời kỳ. ;

Tại thời điểm đề xuất Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo quy định của pháp luật, không có vị trí tuyển dụng của chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc);

Tại thời điểm đề xuất không vi phạm các quy định về hệ thốngkiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ; Phân loại tài sản và cung cấp rủi ro.

Thông tư này cũng quy định cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động dưới 12 tháng (kể từ ngày mở hoạt động đến thời điểm đề xuất), được phép thành lập không quá 2 chi nhánh. khi đáp ứng các điều kiện sau: Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm áp dụng không thấp hơn vốn pháp định; Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ tồn đọng tại thời điểm gần nhất của đề xuất không vượt quá 4% hoặc tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ; Các quy định tại các điểm c, d, e, g, h và i, khoản 1 Điều này.

 

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo