THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Công ty Luật TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

3. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Nghị định số: 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

5. Thông tư số: 03/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

6. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

A. Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

2. Tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

3. Văn bản phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;

4. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ của cơ quan chủ quản về chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

5. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

6. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án trong giai đoạn trước (đối với các chương trình, dự án thực hiện giai đoạn trước, tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới).

7. Ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

8. Các tài liệu liên quan khác (nếu có);

Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

B. Cơ quan giải quyết

 -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

 -  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

C. Trình tự thực hiện

    Bước 1: Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo quy định như sau:

+ Chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện chương trình, dự án báo cáo cơ quan chủ quản để thẩm định.

    Bước 2: Đại diện chủ dự án nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

    Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+  Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện, bổ sung.

    Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thẩm định thông qua hình thức tổ chức Hội đồng thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan tùy thuộc vào quy mô, tính chất, nội dung của chương trình, dự án.

    Bước 4: Sau khi nhận được ý kiến góp ý thẩm định văn kiện chương trình, dự án bằng văn bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, lập báo cáo thẩm định, trong đó nêu rõ ý kiến đồng thuận và ý kiến khác nhau giữa các bên. Trên cơ sở kết luận của Báo cáo thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

     Bước 5: Chủ dự án nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

D. Kết quả thực hiện

    Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Đối với dự án đầu tư nhóm A: Không quá 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án đầu tư nhóm B: không quá 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình, dự án khác: không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

3. Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo