THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Luật Đầu tư số: 67/2014/QH được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 118/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Thông tư số: 16/2015/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

5. Nghị định số: 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

6. Thông tư số: 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

A. Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án của chủ dự án.

2. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án được lập theo mẫu, bao gồm: Mu Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng; Mu Báo cáo

4. Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước, chủ dự án gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ và các tài liệu khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện chương trình, dự án. 

Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

B. Cơ quan giải quyết

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

C. Trình tự thực hiện

 Bước 1: Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo quy định như sau:

+ Chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện chương trình, dự án báo cáo cơ quan chủ quản để thẩm định.

- Bước 2: Đại diện chủ dự án nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện, bổ sung.

-  Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thẩm định thông qua hình thức tổ chức Hội đồng thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan tùy thuộc vào quy mô, tính chất, nội dung của chương trình, dự án.

-  Bước 4: Sau khi nhận được ý kiến góp ý thẩm định văn kiện chương trình, dự án bằng văn bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, lập báo cáo thẩm định, trong đó nêu rõ ý kiến đồng thuận và ý kiến khác nhau giữa các bên. Trên cơ sở kết luận của Báo cáo thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 5: Chủ dự án nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

D. Kết quả thực hiện

 Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Đối với dự án đầu tư nhóm A: Không quá 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư nhóm B: không quá 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình, dự án khác: không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu 12% phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH LUẬT TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo