SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2019.

Theo đó, Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định rằng các đơn vị sau phải thực hiện kiểm toán nội bộ, bao gồm:

Công ty niêm yết;

Các doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu hơn 50% vốn điều lệ là các công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Doanh nghiệp nhà nước là các công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không nằm trong các trường hợp trên được khuyến khích thực hiện kiểm toán nội bộ.

Các doanh nghiệp trên có thể thuê một tổ chức kiểm toán độc lập để đủ điều kiện cho các hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Nếu một doanh nghiệp thuê một tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ, thì nó phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2013 / TT-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN VÀ CÁC CAM KẾT NGOẠI BẢNG

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam được ban hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5, năm 2019.

Thông tư 04/2019/TT-NHNN sửa đổi phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN như sau:

Thông tư này quy định về phân loại tài sản (sau đây gọi như nợ) và các cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Các khoản nợ phải được phân loại trong Thông tư này bao gồm:

Cho vay tín dụng đầu tư nhà nước;

Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo hợp đồng được ký trước Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư hiệu quả của Nhà nước;

Cho vay lại các khoản vay nước ngoài của Chính phủ;

Cho vay ủy thác;

Các khoản vay khác;

Các khoản tiền được trả thay cho các cam kết ngoại bảng.

Bảo lãnh vay ngân hàng thương mại (sau đây gọi là cam kết ngoại bảng) phải được phân loại theo Thông tư này để quản lý và giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đối với các khoản nợ và các cam kết ngoại bảng quy định tại khoản 2 và 3 của Điều này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn phân loại, và làm theo hướng dẫn của Chính phủ và Thủ tướng.

   

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo