SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÓ CẦN NỘP THÊM TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÔNG KHI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Doanh nghiệp tôi đang có nhu cầu đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan và đang dừng lại ở bước chuẩn bị hồ sơ. Do chưa nắm rõ về các thành phần hồ sơ cần phải có nên tôi muốn hỏi: Khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan, có cần nộp thêm tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất không? Mong Quý công ty giải đáp giúp! Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Cơ quan nào xử lý hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu DA59

3. Đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý và đồng thời xin cấp mã số nhân viên đại lý

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hải quan số: 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014;

2. Thông tư số: 12/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2015 Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

3. Thông tư số: 22/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong bối cảnh nền kinh tế “mở” như hiện nay, khâu hải quan là khâu luôn đóng một vai trò quan trọng giao lưu, buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Nắm được nhu cầu thiết yếu đó, nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đã được công nhận để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, do tính phức tạp của thủ tục, không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng đủ sự am hiểu về pháp lý để có thể nắm rõ một số vấn đề về tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan.

Vậy, điều kiện để doanh nghiệp được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là gì? Và có cần nộp thêm tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan hay không? Câu trả lời của Quý Khách hàng sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua bài viết sau đây.

Ảnh 1: Có cần nộp thêm tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan hay không?_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG KHI ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

1. Đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

Trước hết, căn cứ Thông tư số: 12/2015/TT-BTC, đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan theo quy định.” 

Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số đặc điểm của đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

+ Đối tượng trở thành đại lý là doanh nghiệp;
+ Đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và có Quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan của cơ quan có thẩm quyền;
+ Thực hiện công việc theo ủy quyền của người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Căn cứ vào nội dung được ủy quyền, có thể thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan theo quy định.

Để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn, Chúng tôi xin phép làm rõ nội dung này trong các phần tiếp theo của bài viết. 

2. Điều kiện cần đáp ứng để được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan?

Pháp luật quy định điều kiện để một đơn vị có thể trở thành đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

2. Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

3. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Quý Khách hàng cần lưu ý, mặc dù theo Thông tư số: 12/2015/TT-BTC không quy định thành phần hồ sơ phải có các giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện về cơ sở vật chất, về các điều kiện khác; nhưng đây lại là đầu mục hồ sơ quan trọng, là một trong những cơ sở để doanh nghiệp được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Quyền và nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan

Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan trong phạm vi được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ sau: 

- Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác;

- Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan;

- Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

- Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan;

- Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan;

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

4. Giải đáp câu hỏi

Đối với câu hỏi của Qúy Khách hàng là: Có cần nộp thêm tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan hay không?”

Trả lời:

Câu trả lời là

Liên quan đến thành phần hồ sơ của thủ tục đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan thì khi nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Tổng cục Hải quan, Qúy Khách hàng cần có tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan như: Hợp đồng chữ ký số, hợp đồng thuê văn phòng hoặc nơi làm việc, hợp đồng sử dụng mạng internet,…

Ảnh 2: Có cần nộp thêm tài liệu chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất khi nộp hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan hay không?_Hotline: +(84) 97 211 8764

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

1. Thành phần hồ sơ của thủ tục đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan

Căn cứ Thông tư số: 12/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số: 22/2019/TT-BTC, hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm một số tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định, cụ thể: 

+ Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật;

+ Bản sao công chứng chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

+ Một (01) ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

3. Các giấy tờ chứng minh điều kiện về cơ sở vật chất: Hợp đồng sử dụng internet của nhà mạng, Hợp đồng sử dụng phần mềm khai hải quan, Hợp đồng sử dụng chữ ký số;

4. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

2. Cơ quan giải quyết

Cục Giám sát quản lý về hải quan (thuộc Tổng cục Hải Quan) sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện.

4. Kết quả thực hiện

Theo quy định pháp luật hiện hành, sau thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Quý Khách hàng nhận được kết quả là: 

+ Quyết định về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

+ Công văn thông báo cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Tổng cục Hải quan gửi đơn vị đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

Câu hỏi 1: Khi đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan, việc đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý và xin cấp mã số nhân viên thực hiện đồng thời đúng không? Và thẻ nhân viên sau khi được cấp sẽ có thời hạn trong bao lâu?

Trả lời:

Liên quan đến đăng ký làm đại lý hải quan, thì việc đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý và xin cấp mã số nhân viên thực hiện đồng thời. Vì hồ sơ khi đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bao gồm: Đơn đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (theo mẫu), hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên và các giấy tờ chứng minh điều kiện về cơ sở vật chất. 

Về thời hạn của thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì theo quy định hiện nay, thẻ nhân viên này sẽ có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp, và mã số trên thẻ sẽ trùng với số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người được cấp.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp tôi đang có nhu cầu đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan. Cho hỏi sau khi tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ và được chấp thuận, thì sau bao lâu tôi sẽ nhận được Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của cơ quan có thẩm quyền ạ?

Trả lời:

Đối với thủ tục đăng ký đại lý làm thủ tục hải quan thì Cục Giám sát quản lý về hải quan (thuộc Tổng cục Hải Quan) sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Theo quy định pháp luật hiện hành, sau thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan này nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được kết quả là: 

+ Quyết định về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; và

+ Công văn thông báo cấp mã số nhân viên và thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan từ cơ quan này.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý Khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo