SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

5. Thông tư số: 03/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

6. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

7. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.       

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Là nhà đầu tư nước ngoài, Quý Khách hàng đang có mong muốn điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa nắm rõ được quy trình và thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư? Bên cạnh đó, Quý Khách hàng cũng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn pháp lý.

Nếu đúng như vậy thì Qúy Khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư tới Quý Khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là nơi nhà đầu tư tiến hành tổ chức các hoạt động đầu tư, kinh doanh dự án đầu tư. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho nhà đầu tư có thể triển khai các kế hoạch kinh doanh của mình một cách thuận tiện nhất. Muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài thì trước tiên nhà đầu tư cần thực hiện Thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư như sau:

Video tư vấn pháp lý.Thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư  _Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Chương trình tư vấn về Đầu tư - Số 14: Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Các bước thực hiện thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

A. Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

4.  Đề xuất dự án đầu tư;

5. Hợp đồng thuê mặt bằng/địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

6. Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

7. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

thu-tuc-xin-dieu-chinh-dia-diem-thuc-hien-du-an-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu

Ảnh 1: Thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư _ Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

B. Cơ quan giải quyết:

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thứ 3 được nêu dưới đây;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp thứ 3 được nêu dưới đây;

- Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

C. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu chính sau khi đã kê khai trực tuyến hoặc nộp hồ sơ qua mạng trong trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư chủ quản có áp dụng phương thức này.

D. Kết quả thực hiện:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp điều chỉnh phù hợp với nội dung sửa đổi.

=> Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Dự án đầu tư là gì?

Dự án đầu tư được hiểu là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Do đó, địa điểm thực hiện dự án đầu tư là nơi mà dự án được triển khai và địa điểm thực hiện này phải được công khai trong giấy phép đăng ký.

2. Điều kiện xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động, đồng thời không được nằm trong tòa chung cư, nhà tập thể;

- Đối với các dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Trong trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án cần hoàn thiện các Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đến thời điểm thực hiện thủ tục xin Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

thu-tuc-xin-dieu-chinh-dia-diem-thuc-hien-du-an-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-doi-voi-du-an-khong-thuoc-dien-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.

Ảnh 2: Thủ tục xin điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam _ Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài - thay đổi về ưu đãi đầu tư

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ bốn: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VIỆC XIN ĐIỀU CHỈNH CHỈNH ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu 1.  Công ty tôi thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều nội dung thì có thể làm trong cùng một hồ sơ được không?

Trả lời: Luật Đầu tư 2020 và văn bản hướng dẫn không hạn chế việc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải tách biệt mỗi một nội dung thay đổi là một bộ hồ sơ nên việc điều chỉnh nhiều nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều nội dung, ở cùng một bộ hồ sơ là điều hoàn toàn có thể.

Câu 2: Công ty tôi có thực hiện chuyển  nhà xưởng và thiết bị máy móc sang xưởng mới trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư có được không ?

Trả lời: Về căn bản thì bên bạn vẫn có thể chuyển thiết bị, máy móc và nhân sự sang trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư nhưng bạn cần lưu ý rằng khâu thực hiện thủ tục là rất quan trọng và thường là bên bạn phải chắc chắn và được cơ quan nhà nước chấp thuận về việc thay đổi địa điểm dự án đầu tư rồi thì mới được phép đi vào hoạt động còn việc bạn chuyển nhà xưởng và thiết bị máy móc sang nhưng chưa hoạt động  gì thì cũng không có ảnh hưởng gì nếu có sự thỏa thuận với bên cho thuê rồi nhưng phải đảm bảo để đi vào hoạt động được thì phải có sự chấp thuận kết quả đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp xong.

Câu 3: Dự án đầu tư của công ty chúng tôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và có kế hoạch sẽ thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng là 12% trên tổng diện tích đất sử dụng. Vậy công ty chúng tôi có cần xin giấy điều chỉnh dự án đăng ký đầu tư không?

Trả lời: Theo Luật Đầu tư 2020Nghị định 31/2021/NĐ-CP,  khi thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư như đã đề cập ở trên, sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Câu 4. Khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì chúng tôi có phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ đã được cấp không?

Trả lời: Câu trả lời là có. Khi thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đây đều bị Cơ quan đăng ký đầu tư thu hồi lại.

=> Xem thêm: Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 -25 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo