SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

UBND QUẬN SƠN TRÀ, TP.ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2022

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2022 như sau:

=> Xem thêm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022

1. Vị trí, số lượng cần tuyển

- Trường mầm non: Nhân viên Y tế: 03 người (Y sĩ hạng IV).

- Trường tiểu học: 07 người

+ Nhân viên Văn thư: 02 người (01 Văn thư viện, 01 Văn thư trung cấp).

+ Nhân viên Thư viện: người (03 Thư viện viên hạng III; 01 Thư viện viên hạng IV).

+ Nhân viên Công nghệ Thông tin: 01 người (Quản trị viên hệ thống hạng IV).

- Trường THCS: 05 người

+ Nhân viên Văn thư: 01 người (Văn thư viên)

+ Nhân viên Y tế: 01 người (Y sĩ hạng IV)

+ Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 03 người (Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm)

2. Thời gian và địa điểm nhận phiếu dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2022.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà.

Địa chỉ: số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại đơn vị: 0236.3944057; số điện thoại cá nhân tiếp nhận: chị Liên: 0975287587; chị Thủy: 0375770985

-  Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính được tính theo dấu ngày của các bưu cục).

- Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://www.sontra.danang.gov.vn

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong việc kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, UBND quận Sơn Trà sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

3. Thời gian, địa điểm và hình thức tuyển dụng

- Thời gian và địa điểm: UBND quận có thông báo sau. 

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Sơn Trà phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

4.1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.2. Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

5. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

ubnd-quan-son-tra-tp-da-nang-tuyen-dung-vien-chuc-lam-cong-viec-ho-tro-phuc-vu-trong-cac-don-vi-su-nghiep-giao-duc-den-het-ngay-30-06-2022

Ảnh 1. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Sơn Trà_Hotline: + (84) 97 211 8764

6. Phương thức và nội dung tuyển dụng

6.1. Nội dung, hình thức xét tuyển và cách tính điểm

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết;

- Thang điểm: 100 điểm;

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian giao đề).

6.2. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

=> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022

ubnd-quan-son-tra-tp-da-nang-tuyen-dung-vien-chuc-lam-cong-viec-ho-tro-phuc-vu-trong-cac-don-vi-su-nghiep-giao-duc-den-het-ngay-30-06-2022

Ảnh 2. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Sơn Trà_Hotline: + (84) 97 211 8764

Phòng Tổng hợp Kinh tế Xã hội – Công ty Luật TNHH TLK

Kính thưa Quý bạn đọc, Công ty Luật TNHH TLK ngoài việc cung cấp tới Quý bạn đọc những thông tin hữu ích về các kỳ thi tuyển, Chúng tôi còn là tổ chức cung cấp các dịch vụ Pháp lý; Kế toán - thuế và Xúc tiến thương mại chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm.

Với mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội, theo đó trường hợp Quý bạn đọc cần tư vấn các vấn đề liên quan tới Pháp luật xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo theo số Hotline: + (84) 97 211 8764 để được Luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

ĐT: +(84) 243 2011 747                       Hotline: +(84) 97 211 8764

Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn`

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN)

TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN)

Hiện nay, rất nhiều tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã và đang thực hiện các chương trình, dự án tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.541.996
Xem trong ngày: 1.978
Đang xem: 74
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo