SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÀO BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân mới thành lập. Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ được các doanh nghiệp nào, các báo cáo tài chính nào bắt buộc phải tiến hành việc kiểm toán? Vậy cho tôi hỏi, các báo cáo tài chính nào bắt buộc phải tiến hành việc kiểm toán? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

2. Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

3. Tại sao doanh nghiệp nên thuê dịch vụ báo cáo tài chính

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2011; 

2. Nghị định số: 17/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, thông tin trên báo cáo tài chính không chỉ phục vụ yêu cầu quản trị của các nhà điều hành doanh nghiệp mà còn đáp ứng nhu cầu thông tin của người lao động, các nhà đầu tư… Việc báo cáo tài chính là công việc thường xuyên của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả các báo cáo tài chính đều phải kiểm toán. Vậy, các báo cáo tài chính nào bắt buộc phải tiến hành việc kiểm toán? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về “Các báo cáo tài chính nào bắt buộc phải kiểm toán ”

cac-bao-cao-tai-chinh-nao-bat-buoc-phai-kiem-toan 

Ảnh 1. Các báo cáo tài chính nào bắt buộc phải kiểm toán_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN

1. Thế nào là kiểm toán báo cáo tài chính? Báo cáo kiểm toán là gì?

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán là văn bản do kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam lập sau khi kết thúc việc kiểm toán, đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính và những nội dung khác đã được kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.

2. Những báo cáo tài chính bắt buộc phải kiểm toán

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, những báo cáo tài chính bắt buộc phải kiểm toán bao gồm:

(1) Báo cáo tài chính hàng năm;

(2) Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

(3) Các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

+) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng 2010;

+) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

+) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

+) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

+) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

+) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

+) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, đối với những báo cáo thuộc các trường hợp trên thì phải tiến hành việc bắt buộc kiểm toán theo quy định của pháp luật.

3. Những quy định về tổ chức hành nghề kiểm toán

Căn cứ Nghị định số: 17/2012/NĐ-CP, tổ chức hành về kiểm toán là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán trong cả nước.tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được:

(1) Bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề;

(2) Thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế theo quy trình xây dựng, ban hành và công bố Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

(3) Tham gia tổ chức thi kiểm toán viên;

(4) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Như vậy, tổ chức hành nghề kiểm toán được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập

=> Xem thêm: Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

cac-bao-cao-tai-chinh-nao-bat-buoc-phai-kiem-toan

Ảnh 2. Các báo cáo tài chính nào bắt buộc phải kiểm toán_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÀO BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Tuy nhiên, đối với một số báo cáo tài chính bắt buộc phải tiến hành việc kiểm toán bao gồm:

(1) Báo cáo tài chính hàng năm;

(2) Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

(3) Các thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán.

=> Xem thêm: Những trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN

Câu hỏi 1: Thời hạn muộn nhất để giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính là bao lâu?

Trả lời:

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, đối với hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là 30 ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Câu hỏi 2: Khi tiến hành hoạt động kiểm toán độc lập cần tuân thủ những nguyên tắc gì?

Trả lời:

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, khi tiến hành hoạt động kiểm toán thì người tiến hành phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

(1) Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán;

(2) Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam; đối với công việc kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán mà yêu cầu áp dụng chuẩn mực kiểm toán khác thì phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đó;

(3) Độc lập, trung thực, khách quan;

(4) Bảo mật thông tin.

Như vậy, khi tiến hành hoạt động kiểm toán độc lập thì người kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. 

Câu hỏi 3: Những người như thế nào thì không được đăng ký hành nghề kiểm toán viên?

Trả lời:

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập 2011, những người sau không được đăng ký hành nghề kiểm toán:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức;

(2) Những người thuộc các trường hợp sau:

- Đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án;

-Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục.

(3) Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên;

(4) Người có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt;

(5) Người bị đình chỉnh hành nghề kiểm toán.

Như vậy, nếu cá nhân thuộc một trong các trường hợp trên sẽ không đủ tiêu chuẩn để đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                           Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo