SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH VỐN GÓP DỰ ÁN?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất nước mắm, tôi có cho công ty đối tác vay một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, công ty đó không có đủ khả năng chi trả nợ nên tôi muốn chuyển khoản vay thành vốn góp vào dự án của công ty đó có được không và cần đáp ứng điều kiện gì? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

3. Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2022 quy định hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động không phải lúc nào cũng sẵn có vốn để duy trì hoạt động của dự án đầu tư, trong nhiều trường hợp cần phải thực hiện vay vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động của dự án.Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng trả khoản vay đó mà có thể do nhu cầu hai bên và các bên có thể thống nhất với nhau bằng việc dùng khoản vay đó chuyển thành vốn góp dự án. Tuy nhiên, điều kiện để chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về “Điều kiện chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án?

dieu-kien-chuyen-doi-khoan-vay-thanh-von-gop-du-an 

Ảnh 1. Điều kiện chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH VỐN GÓP DỰ ÁN

1. Các trường hợp trả nợ không thực hiện thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Căn cứ Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bao gồm:

(1) Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay;

(2) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay;

(3) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay;

(4) Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay;

(5) Trả nợ thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).

Như vậy, với các hình thức trả nợ trên thì các tổ chức kinh tế có thể lựa chọn để chuyển đổi phù hợp với bên cho vay theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án 

Căn cứ Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, khi tiến hành việc chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trả nợ bằng hình thức chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án bên cho vay có trách nhiệm thông báo và gửi chứng từ chứng minh việc đã thực hiện trả nợ theo các hình thức không sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài cho nhau;

(2) Thông báo và gửi chứng từ chứng minh để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản biết và tiếp tục theo dõi khoản vay nước ngoài của bên đi vay;

(3) Là khoản vay hợp pháp và đã được đăng ký với ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, khi đáp ứng đủ các điều kiện về việc chuyển đổi khoản vay thành vốn góp đầu tư thì bên vay và bên cho vay tiền hành thủ tục chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

3. Việc thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, khi thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với các nhà đầu tư nước ngoài như sau:

(1) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác;

(2) Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác;

(3) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

- Có tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Như vậy, đối với các tổ chức kinh tế không thuộc các trường hợp trên thì cần đáp ứng các điều kiện, thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới. 

=> Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

dieu-kien-chuyen-doi-khoan-vay-thanh-von-gop-du-an

Ảnh 2. Điều kiện chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH VỐN GÓP DỰ ÁN?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Theo quy định của Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, các bên hoàn toàn có thể thống nhất chuyển khoản vay thành vốn góp bằng cách thức trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày bên đi vay có trách nhiệm thông báo và gửi chứng từ chứng minh việc chuyển khoản vay thành vốn góp dự án cho bên vay;

2. Thông báo và gửi chứng từ chứng minh việc chuyển khoản vay thành vốn góp dự án cho ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản và tiếp tục theo dõi khoản vay nước ngoài của bên đi vay.

=> Xem thêm: Thời hạn góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư dự án tại Việt Nam

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

dieu-kien-chuyen-doi-khoan-vay-thanh-von-gop-du-an

Ảnh 3. Điều kiện chuyển đổi khoản vay thành vốn góp dự án?_Hotline: 0972118764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH VỐN GÓP DỰ ÁN

Câu hỏi 1: Mục đích của việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, bên cho vay mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú tại 01 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện các mục đích sau:

(1) Giải ngân, thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam trong trường hợp bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay;

(2) Thu hồi nợ của khoản vay thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN nhưng không đủ điều kiện xác nhận đăng ký;

(3) Thu hồi nợ của khoản vay nước ngoài còn dư nợ nhưng văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi bị chấm dứt hiệu lực do hồ sơ có thông tin gian lận, tài liệu giả mạo theo quy định tại Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN.

Như vậy, để tiến hành việc thu hồi nợ một cách dễ dàng thì bên cho vay cần mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

Câu hỏi 2: Có những loại hình thức đầu tư ra nước ngoài nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

(1) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

(2) Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

(3) Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

(4) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

(5) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Như vậy, với những loại hình đầu tư ra nước ngoài như trên thì các nhà đầu tư trong nước có thể lựa chọn và đầu tư khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư.

Câu hỏi 3: Thế nào là tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN, tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản thanh toán của bên đi vay mở tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài. Bên cạnh đó, còn thực hiện giao dịch phái sinh để phòng ngừa rủi ro đối với các khoản vay nước ngoài và các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, bảo đảm cho khoản vay nước ngoài.

=> Xem thêm: Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp như thế nào?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                           Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo