SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỒNG THỜI VỚI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Nền kinh tế thế giới phát triển sôi động kéo theo đó nhu cầu đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài này càng nhiều. Việt Nam cũng đã và đang cho thấy tiềm năng phát triển của bản thân. Theo Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam và mong muốn thành lập cơ sở bán lẻ ở Việt Nam thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh trước, sau đó mới xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư muốn xin đồng thời cả hai loại giấy phép này thì có được không? Thông qua bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH TLK sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tới Quý Khách.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỒNG THỜI VỚI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Các bước Công ty Luật TNHH TLK thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 2: Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-dong-thoi-voi-giay-phep-lap-co-so-ban-le-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam_ Hotline: +(84) 97 211 8764

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ:        

1. Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh; 

2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

3. Bản giải trình có nội dung:

+) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định;

+) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

+) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm xin cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

4. Bản giải trình có nội dung:

+) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

+) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

5. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

6. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có);

7. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có);

8. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).         

B. Cơ quan giải quyết:

Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

+) Nộp hồ sơ trực tiếp đến Cơ quan cấp Giấy phép; hoặc,

+) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính đến Cơ quan cấp Giấy phép; hoặc,

+) Nộp qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng).

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ, Quý khách được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỒNG THỜI VỚI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Giấy phép kinh doanh là gì? Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm của Giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, qua phân tích và tổng hợp, về cơ bản, Giấy phép kinh doanh được hiểu là điều kiện để cá nhân/tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Giấy phép kinh doanh là chứng nhận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó, tạo cơ sở để Nhà nước quản lý kinh tế, xã hội.

Giấy phép kinh doanh cấp cho nhà đầu tư nước ngoài là giấy chứng nhận được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo cho cá nhân/tổ chức nước ngoài được hợp pháp thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa, cung cấp dịch vụ logistic, cho thuê hàng hóa,… ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ. Bao gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, cụ thể:

+) Cơ sở bán lẻ thứ nhất được hiểu là cơ sở bán lẻ được thành lập đầu tiên của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

+) Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi một trong những nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ ở Việt Nam, hoặc được lập dưới cùng tên, nhãn hiệu với ít nhất một cơ sở bán lẻ do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có tại Việt Nam.

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ.

2. Điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời là giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài?

Nhà đầu tư phải đáp ứng được đồng thời điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh và điều kiện xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Quý Khách hàng tham khảo bài viết dưới đây:

=> Xem thêm: Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

3. Trường hợp được cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời là Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. 

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-dong-thoi-voi-giay-phep-lap-co-so-ban-le-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam_ Hotline: +(84) 97 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỒNG THỜI VỚI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Câu 1. Công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh và đang trong quá trình đợi kết quả. Vậy cho tôi hỏi bây giờ công ty tôi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có được không?

Câu trả lời là không. Theo Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Quý Khách hàng chỉ được phép thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời là giấy phép lập cơ sở bán lẻ nếu thuộc trường hợp mà Công ty Luật TNHH TLK nêu trên (phần 3 mục II bài viết này). Trong trường hợp Quý Khách hàng không thực hiện thủ tục xin đồng thời hai loại giấy phép này thì sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, Quý Khách hàng mới được thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Câu 2. Tôi có thể ủy quyền cho người khác làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục này không?

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các trường hợp đại diện theo ủy quyền: “Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”. 

Do vậy, nhà đầu tư hoàn toàn có thể ủy quyền cho một người đại diện làm thủ tục và đến nhận kết quả. Tuy nhiên, người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu) còn thời hạn hiệu lực và văn bản ủy quyền của Quý Công ty cho người được ủy quyền.

Câu 3. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép lập cơ sở bán lẻ thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các hoạt động nào?

Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

+) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

+) Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

+) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;       

+) Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

+) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

+) Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

+) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

+) Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

+) Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ. Ví dụ về các cơ sở bán lẻ như: Cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hóa tổng hợp, cửa hàng hạ giá, bán lẻ tự phục vụ, bán lẻ tự chọn...

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

31 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo