SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục đại học số: 08/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học số: 34/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018;

3. Thông tư số: 45/2014/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2021 Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Đại học là cơ sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp các trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Trong đó, cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được tổ chức theo 02 loại hình bao gồm đại học công lập và  đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư. Cơ sở giáo dục đại học công lập có thể thực hiện chuyển đổi sang cơ sở đại học tư thục.

Quý khách thuộc ban lãnh đạo trường đại học dân lập? Quý khách muốn tìm hiểu và biết về các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục cho bạn qua bài viết dưới đây.

chuyen-doi-loai-hinh-truong-dai-hoc-dan-lap-sang-loai-hinh-truong-dai-hoc-tu-thuc

Ảnh 1. Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC 

1. Các bước thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục 

Bước 1: Hội đồng quản trị của trường dân lập thực hiện nộp hồ sơ theo quy định về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào xem xét đề án chuyển đổi và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có) trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuyển đổi loại hình trường;

Bước 3: Thủ tướng chính phủ ra quyết định công nhận trường tư thục;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

Lưu ý: Hội đồng quản trị trường dân lập có trách nhiệm nộp 05 bộ hồ sơ quy định về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị thành lập trường đại học công lập hoặc cho phép thành lập trường đại học tư thục 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
A. Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình chuyển đổi trường dân lập sang trường tư thục do Chủ tịch Hội đồng quản trị trường dân lập ký;

2. Quyết nghị của Hội đồng quản trị trường dân lập về việc chuyển đổi trường dân lập sang trường tư thục;

3. Quyết nghị của Hội đồng quản trị trường dân lập về:

- Công nhận danh sách tổ chức, cá nhân góp vốn, phương thức bảo toàn giá trị vốn góp, xác định vốn điều lệ, giá trị mỗi cổ phần, số lượng cổ phần;

- Xác định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên của trường tư thục, số lượng thành viên đại diện cho phần vốn góp;

- Tên gọi của trường tư thục sau khi được công nhận chuyển đổi (trong trường hợp cần thiết đổi tên trường).

4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục được Hội đồng quản trị trường dân lập thông qua;

5. Báo cáo kết quả kiểm toán, kết quả định giá ;

6. Hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất;

7. Quyết định thành lập trường dân lập; Quyết định đổi tên trường dân lập (nếu có); Quyết định công nhận Hội đồng quản trị trường dân lập đương nhiệm; Quyết định công nhận thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của trường dân lập (nếu có); Quyết định công nhận Hiệu trưởng trường dân lập đương nhiệm;

8. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

9. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

10. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

 Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại  Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang đại học tư thục.

=> Xem thêm: Thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo cơ sở giáo dục đại học 

chuyen-doi-loai-hinh-truong-dai-hoc-dan-lap-sang-loai-hinh-truong-dai-hoc-tu-thuc

Ảnh 2. Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

1. Cơ sở giáo dục đại học

Tại Việt Nam, theo Luật giáo dục đại học 2012, cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo 02 loại hình: công lập, tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư. 

(1) Cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu;

(2) Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.

Chuyển đổi loại hình trường đại học công lập sang trường đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đây là  cơ sở giáo dục đại học mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phân lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.

2. Nội dung chuyển đổi khi thực hiện chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục?

Theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT khi thực hiện chuyển đổi loại hình thì trường đại học phải đảm bảo trong quá trình chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường, không gây khó khăn cho người học, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động của nhà trường, các cá nhân và tổ chức có liên quan. Nội dung khi thực hiện chuyển đổi bao gồm:

(1) Kiểm toán tài chính, định giá tài sản;

(2) Xử lý tiền vốn, tài sản, đất đai của trường dân lập khi chuyển sang trường tư thục;

(3)  Quyền lợi của tổ chức xin thành lập trường, cá nhân có công trong quá trình thành lập, phát triển trường dân lập và thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm;

(4) Xác định vốn điều lệ và huy động vốn điều lệ tăng thêm cho trường đại học tư thục;

(5)  Xác định Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên của trường tư thục.

3. Trách nhiệm của trường đại học dân lập sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận trường tư thục

Theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT, sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận trường tư thục, ban lãnh đạo trường đại học dân lập có trách nhiệm thực hiện các hoạt động sau: 

(1) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường dân lập chủ trì cuộc họp những người góp vốn để bầu các thành viên đại diện người góp vốn trong Hội đồng quản trị trường tư thục theo số lượng đã được Hội đồng quản trị trường dân lập Quyết nghị. Cơ chế bầu các thành viên này theo cơ chế dồn phiếu;

(2) Hiệu trường trường dân lập chủ trì cuộc họp giảng viên cơ hữu của trường dân lập để bầu thành viên đại diện giảng viên cơ hữu trong Hội đồng quản trị trường tư thục. Cơ chế bầu thành viên tại điểm này theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số;

(4) Tổ chức Đảng, đoàn thể của trường dân lập chủ trì bầu thành viên đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể trong Hội đồng quản trị trường tư thục. Cơ chế bầu thành viên này theo quy định của tổ chức Đảng, đoàn thể;

(5) Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường dân lập làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ sở chính cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị trường tư thục;

(6) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường dân lập triệu tập cuộc họp các thành viên Hội đồng quản trị đã được bầu và được cử quy định để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị trường tư thục, sau đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường dân lập làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị công nhận Hội đồng quản trị trường tư thục;

(7) Sau khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị trường tư thục bầu Hiệu trưởng và làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận Hiệu trưởng của trường tư thục.

Lưu ý: Người được công nhận là Hiệu trưởng, nếu chưa phải là thành viên Hội đồng quản trị, thì sau khi được công nhận là Hiệu trưởng sẽ được bổ sung vào Hội đồng quản trị trường tư thục; việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định số lượng thành viên là số lẻ.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục đại học 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường đại học 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

Câu hỏi 1: Trong trường hợp tài sản là tài sản do biếu, tặng của trường đại học dân lập thì có phân chia sau khi chuyển đổi sang trường đại học dân lập hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Không.

Nếu tài  sản do biếu, tặng hoặc cấp phát và được hình thành từ kết quả hoạt động của trường dân lập là tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia và được chuyển thành tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường tư thục theo quy định Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT.

Câu hỏi 2: Vốn điều lệ của trường tư thục sau khi chuyển đổi có phải là vốn điều lệ mà ban đầu các tổ chức, cá nhân góp vào khi mới thành lập hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Phải.

Vốn điều lệ của trường tư thục khi chuyển đổi từ trường dân lập là vốn của các tổ chức, cá nhân góp ban đầu và góp trong quá trình hoạt động của trường đại học dân lập sau khi được Hội đồng quản trị trường dân lập quyết định phương thức bảo toàn giá trị vốn góp theo quy định Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT.

Câu hỏi 3: Tổ chức xin thành lập trường dân lập có bắt buộc góp vốn vào trường tư thục khi chuyển đổi loại hình trường đại học hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Không.

Theo Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT, Tổ chức xin thành lập trường dân lập được ưu tiên góp vốn bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để trở thành cổ đông của trường tư thục. Không bắt buộc tổ chức xin thành lập trường dân lập phải góp vốn thành lập, trong trường hợp tổ chức xin thành lập trường dân lập không góp vốn thì không còn quyền và nghĩa vụ đối với trường tư thục.

=> Xem thêm: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường đại học 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính– Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo