SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT KHÔNG?

CÂU HỎI 

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Doanh nghiệp của tôi đã giải thể do hết thời hạn kinh doanh. Tuy nhiên, tôi đã nộp tiền thuế GTGT đầu vào, nhưng chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế nên tôi không biết mình có được hoàn thuế không. Vậy cho tôi hỏi, doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không? Mong Quý Công ty giải đáp giúp tôi về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng 

2. Thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu giảm giá 

3. Trường hợp nào được kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng số: 01/VBHN-VPQH được quốc hội thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2016; 

2. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

3. Thông tư số: 219/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng; 

4. Thông tư số: 130/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; 

5. Thông tư số: 25/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2018 sửa đổi một số điểm của thông tư số  219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính); 

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Doanh nghiệp có thể giải thể bởi nhiều lý do khác nhau như: thua lỗ; hết thời hạn kinh doanh; không đủ nhân viên tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật; chủ doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh nữa…. Nhưng dù bởi lý do gì thì khi giải thể thì doanh nghiệp vẫn nhận được sự bảo hộ của pháp luật. Vậy doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không? Đây là câu hỏi mà đa số Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. 

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc cho Quý khách về Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không?

doanh-nghiep-giai-the-co-duoc-hoan-thue-gtgt-khong 

Ảnh 1. Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÃ GIẢI THỂ 

1. Giải thể doanh nghiệp là gì? Hoàn thuế GTGT là gì?

Giải thể doanh nghiệp chính là quá trình chấm dứt về sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện là doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng thanh toán hoặc doanh nghiệp bảo đảm thanh toán những nghĩa vụ về tài sản của chính doanh nghiệp.

Hoàn thuế GTGT là việc doanh nghiệp sẽ được Ngân sách Nhà nước hoàn lại số tiền thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa/dịch vụ, nhưng chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế, hoặc trong những trường hợp hàng hóa/dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, để được hoàn thuế thì người nộp thuế phải đáp ứng những điều kiện nhất định do pháp luật quy định. 

2. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng 

Căn Thông tư 219/2013/TT-BTC, các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT trên đây để được hoàn thuế phải đáp ứng đồng thời các điều kiện dưới đây:

(1) Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

(2) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

(3) Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Lưu ý: Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

Như vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT sẽ được hoàn thuế. 

3. Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không?

Theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

Như vậy, sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp phải gấp rút thanh lý, bán tài sản … và quyết toán thuế (trong vòng 45 ngày kể từ có quyết định chấm dứt hoạt động). Nếu số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để hoàn thuế hoặc nộp lại tiền thuế được hoàn thừa trước đó. Sau thời gian hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, chấm dứt hoạt động mà doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện các thủ tục hoàn thuế (nếu có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết) thì cơ quan thuế sẽ không giải quyết hoàn thuế.

=> Xem thêm: Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng 

doanh-nghiep-giai-the-co-duoc-hoan-thue-gtgt-khong 

Ảnh 2. Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT KHÔNG?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Doanh nghiệp đã giải thể vẫn được hoàn thuế giá trị gia tăng khi đáp ứng được các điều kiện dưới đây theo đúng quy định của pháp luật:

(1) Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

(2) Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

(3) Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý khách.

=> Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu giảm giá 

doanh-nghiep-giai-the-co-duoc-hoan-thue-gtgt-khong

Ảnh 3. Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế GTGT không?_Hotline: 0972118764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÃ GIẢI THỂ 

Câu hỏi 1: Người nộp thuế là gì? 

Theo Văn bản hợp nhất Luật thuế GTGT số: 01/VBHN-VPQH, người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp nào? 

Trả lời:

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

(1) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

(2) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

(3) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

(4) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Câu hỏi 3: Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? 

Trả lời:

Theo Văn bản hợp nhất Luật thuế GTGT số: 01/VBHN-VPQH, tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

(1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

(2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

(3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

(4) Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

=> Xem thêm: Trường hợp nào được kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                           Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo