SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TƯ THỤC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục đại học số: 08/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

2. Luật Giáo dục đại học số: 34/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học 2012;

3. Luật Giáo dục nghề nghiệp số: 74/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014;

4. Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

5. Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/nđ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Phân hiệu của trường cao đẳng thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều hành của hiệu trưởng trường cao đẳng, báo cáo với người đứng đầu trường trường cao đẳng về các hoạt động của phân hiệu, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương. Đây là bộ phận hỗ trợ rất nhiều cho trường cao đẳng. Việc thành lập phân hiệu cũng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định như điều kiện về diện tích, vốn,...

Quý khách đang muốn thành lập phân hiệu của trường cao đẳng có đúng không? Quý khách đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới các vấn đề về hồ sơ, thời hạn, yêu cầu về điều kiện thành lập, hoạt động của phân hiệu? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục cho bạn qua bài viết dưới đây.

thanh-lap-phan-hieu-truong-cao-dang-su-pham-cong-lap-hoac-cho-phep-thanh-lap-phan-hieu-truong-cao-dang-su-pham-tu-thuc

Ảnh 1. Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TƯ THỤC 

1. Các bước thực hiện thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ theo quy định đến  Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2:  Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

Bước 3: Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ thành lập phân hiệu trường;

Bước 4: Quyết định thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục.

=> Xem thêm: Thủ tục thành lập trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm công lập, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm tư thục 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục
A. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị thành lập phân hiệu của cơ quan chủ quản đối với trường công lập; văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ chức, cá nhân đối với trường tư thục. 

2. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính;

3. Đề án thành lập phân hiệu trường;

4. Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành đào tạo, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho học tập, giảng dạy;

5. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất);

6. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch đầu tư xây dựng trường của cơ quan chủ quản đối với hồ sơ đề nghị thành lập trường công lập; văn bản xác nhận của ngân hàng về số vốn góp trong tài khoản của ban quản lý dự án, các minh chứng về quyền sở hữu tài sản kèm theo văn bản định giá tài sản góp vốn nếu góp vốn bằng tài sản hoặc quyền sở hữu tài sản đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường tư thục;

7. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác 8. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

9. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Đối với trường tư thục, hồ sơ còn phải có:

- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

- Danh sách trích ngang các thành viên ban sáng lập;

- Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập;

- Dự kiến chủ tịch và hội đồng quản trị của trường.

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục.

3. Nội dung của Đề án thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Đề án thành lập trường bao gồm các nội dung sau đây:

1. Sự cần thiết thành lập trường, đánh giá sự phù hợp của việc thành lập trường với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

2. Tên gọi của trường; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; 3. Ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; 

4. Nguồn lực tài chính; 

5. Đất đai; 

6. Dự kiến về cơ sở vật chất, số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình đăng ký ngành nghề đào tạo và tuyển sinh; kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn; 

7. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể trường cao đẳng

thanh-lap-phan-hieu-truong-cao-dang-su-pham-cong-lap-hoac-cho-phep-thanh-lap-phan-hieu-truong-cao-dang-su-pham-tu-thuc

Ảnh 2. Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TƯ THỤC

1. Phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc trường cao đẳng sư phạm tư thục?

Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, phân hiệu của trường cao đẳng nói chung thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của hiệu trưởng trường cao đẳng. Phân hiệu của trường không có tư cách pháp nhân độc lập, đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của trường cao đẳng, chịu sự quản lý nhà nước theo lãnh thổ nơi đặt phân hiệu theo quy định của pháp luật.

Phân hiệu của trường cao đẳng thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều hành của hiệu trưởng trường cao đẳng, báo cáo với người đứng đầu trường trung cấp, trường cao đẳng về các hoạt động của phân hiệu, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương.

Bên cạnh đó thì việc thành lập giải thể đối với phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục được thực hiện như đối với việc thành lập, giải thể trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục theo quy định Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

2. Điều kiện thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Sau khi trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục được chấp thuận thành lập bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, muốn thực hiện thành lập phân hiệu trường thì phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

(1) Có đề án thành lập phân hiệu trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường sư phạm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

(2) Có diện tích đất xây dựng phân hiệu trường tối thiểu là 05 ha. Địa điểm xây dựng phân hiệu trường phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong nhà trường;

(3) Vốn đầu tư xây dựng phân hiệu trường trường được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai và bảo đảm mức tối thiểu là 100 tỷ đồng đối với trường cao đẳng sư phạm. Vốn đầu tư xây dựng trường công lập phải được cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch, vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và có minh chứng hợp pháp.

3. Đình chỉ hoạt động đối với trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Cơ sở đủ điều kiện theo quy định được phép thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc trường cao đẳng sư phạm tư thục, tuy nhiên, nếu sau khi được chấp thuận được phép thành lập nhưng cơ sở giáo dục lại thực hiện các hành vi rơi vào trường hợp sau thì sẽ bị đình chỉ hoạt động đào tạo:

(1) Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo;

(2) Không bảo đảm một trong các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo theo quy định;

(3) Người cho phép hoạt động đào tạo không đúng thẩm quyền;

(4) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động;

(5) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể trường cao đẳng

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TƯ THỤC

Câu hỏi 1: Có bắt buộc thành lập phân hiệu của trường cao đẳng hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Không.

Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 thì phân hiệu của trường cao đẳng thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của hiệu trưởng trường cao đẳng. Phân hiệu của trường cao đẳng không có tư cách pháp nhân độc lập, đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp, trường cao đẳng, chịu sự quản lý nhà nước theo lãnh thổ nơi đặt phân hiệu theo quy định của pháp luật. Theo đó, phân hiệu được xem như bộ phận chịu sự quản lý của hiệu trưởng trường cao đẳng, thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nên không bắt buộc phải thành lập.

Câu hỏi 2: Trường hợp phân hiệu trường cao đẳng bị đình chỉ hoạt động nhưng hết thời hạn đình chỉ phân hiệu vẫn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì sẽ được xử lý như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp phân hiệu trường cao đẳng bị đình chỉ hoạt động nhưng hết thời hạn đình chỉ phân hiệu vẫn không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì sẽ bị giải thể theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Câu hỏi 3: Khi sáp nhập, chia tách trường cao đẳng sư phạm thì có được phép làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của những người liên quan như người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là Không.

Theo quy định Nghị định 135/2018/NĐ-CP, một trong các yêu yêu cầu khi thực hiện sáp nhập, chia tách trường cao đẳng sư phạm thì không được phép làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của những người liên quan như người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, nếu không thì sẽ không được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận việc sáp nhập, chia, tách.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể trường cao đẳng

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo