SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục đại học số: 08/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

2. Luật Giáo dục đại học số: 34/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học 2012;

3. Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

4. Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/nđ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Phân hiệu trường đại học thuộc cơ cấu của trường đại học bên cạnh hội đồng trường, hiệu trưởng, các phòng, ban chức năng,...Đây có thể xem là một chi nhánh của trường đại học để thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học theo chỉ đạo, điều hành của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học. Để được cấp phép thành lập phân hiệu thì cơ quan chủ quản trường đại học công lập, Hội đồng quản trị trường đại học tư thục cần thực hiện thủ tục đề nghị Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo? 

Quý khách đang muốn thực hiện đề nghị thành lập phân hiệu có đúng không? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục cho bạn qua bài viết dưới đây.

thanh-lap-phan-hieu-truong-dai-hoc-cong-lap-cho-phep-thanh-lap-phan-hieu-truong-dai-hoc-tu-thuc

Ảnh 1. Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC 

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu 

Bước 1: Trường đại học thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

Bước 3: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định đánh giá thực tế;

Bước 4: Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xin ý kiến bằng văn bản đối với các đề án đáp ứng điều kiện theo quy định;

Bước 5: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề án và xem xét ra quyết định;

=> Xem thêm: Thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu
A. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập phân hiệu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Văn bản pháp lý xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất từ 50 năm trở lên để xây dựng phân hiệu, trong đó xác định rõ địa điểm, mốc giới, địa chỉ, diện tích của khu đất nơi đặt trụ sở phân hiệu;

3. Quy hoạch xây dựng phân hiệu và thiết kế tổng thể đã được cơ quan chủ quản phê duyệt đối với phân hiệu của trường đại học công lập hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với phân hiệu của trường đại học tư thục;

4. Văn bản báo cáo chi tiết về tình hình triển khai đề án đầu tư thành lập phân hiệu của trường đại học kèm theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phân hiệu đặt trụ sở;

5. Dự kiến ngành, chuyên ngành đào tạo, cán bộ quản lý và quy mô đào tạo;

6. Các văn bản pháp lý xác nhận về vốn của chủ đầu tư;

7. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

8. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

9. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Kết quả thực hiện

Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục.

3. Văn bản pháp lý xác nhận về vốn của chủ đầu tư

Văn bản pháp lý xác nhận về vốn của chủ đầu tư bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Các thuyết minh khả năng đầu tư tài chính, quyết định đầu tư tài chính và điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập);

2. Các văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền hiện có; 

3. Các chứng từ liên quan đến số vốn đã được đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho phân hiệu (có xác nhận của cơ quan tài chính có thẩm quyền về số vốn đã đầu tư xây dựng trường và xác nhận của ngân hàng về số vốn trong tài khoản của trường đại học tư thục).

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký trường đại học hoạt động đào tạo 

thanh-lap-phan-hieu-truong-dai-hoc-cong-lap-cho-phep-thanh-lap-phan-hieu-truong-dai-hoc-tu-thuc

Ảnh 2. Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

1. Phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục?

Đối với phân hiệu của trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục được chia thành 03 trường hợp theo quy định Luật Giáo dục đại học 2012, sửa đổi bổ sung 2018:

(1) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam:

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học, không có tư cách pháp nhân, được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học;

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học theo chỉ đạo, điều hành của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương;

- Cơ cấu tổ chức và hoạt động của phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

(2) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam:

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập tại Việt Nam và bảo đảm điều kiện hoạt động;

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo quy định đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam.

(3) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại nước ngoài:

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại nước ngoài do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thành lập tại nước ngoài, bảo đảm điều kiện hoạt động và báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại nước ngoài thực hiện quy định của nước sở tại về thành lập và hoạt động của phân hiệu cơ sở giáo dục đại học.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập, cho phép thành lập phân hiệu

Theo quy định Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy trình đề nghị thành lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học gồm hai bước:

(1) Đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập;

(2) Đề nghị ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.

Trong đó, hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập bao gồm các tài liệu sau: 

2.1. Đối với trường hợp thành lập phân hiệu mới

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu của cơ quan chủ quản trường đại học công lập hoặc đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép thành lập phân hiệu của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học tư thục. Nội dung chính của tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu;

2. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thành lập phân hiệu của trường đại học tại địa phương. Văn bản chấp thuận cần nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập phân hiệu với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương cấp đất hoặc cho thuê đất xây dựng phân hiệu, địa điểm khu đất và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển phân hiệu; văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất (nếu có);

3. Đề án thành lập phân hiệu;

4. Đối với hồ sơ cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục, ngoài các văn bản nêu trên thì hồ sơ cần có thêm cam kết đầu tư của Hội đồng quản trị nhà trường và các minh chứng kèm theo về khả năng tài chính của trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

2.2. Đối với trường hợp thành lập phân hiệu của trường đại học trên cơ sở cơ sở giáo dục hiện có

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu của cơ quan chủ quản trường đại học công lập và cơ sở giáo dục hiện có hoặc đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép thành lập phân hiệu của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học tư thục và cơ sở giáo dục hiện có;

2. Văn bản chấp thuận về việc thành lập phân hiệu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phân hiệu đặt trụ sở.

3. Trình tự đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập

Căn cứ theo quy định Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sau khi cơ quan chủ quản trường đại học công lập, Hội đồng quản trị trường đại học tư thục chuẩn bị hồ sơ theo quy định được phân tích tại mục 2 thì tiến thành thực hiện theo các bước sau để đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập:

Bước 1: Nộp hồ sơ theo quy định gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, xem xét, phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu;

Bước 3: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời bằng văn bản về kết quả xử lý hồ sơ;

=> Xem thêm: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường đại học 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin hoạt động đào tạo cho phân hiệu của trường đại học 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

Câu hỏi 1: Quy định pháp luật về tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu?

Trả lời:

Theo quy định Nghị định 46/2017/NĐ-CP, không quy định mẫu cụ thể của tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu của cơ quan chủ quản trường đại học công lập và cơ sở giáo dục hiện có hoặc đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép thành lập phân hiệu của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học tư thục và cơ sở giáo dục hiện có. Nhưng nội dung cần phải đề cập trong tờ trình bao gồm: sự cần thiết, tên gọi, vị trí pháp lý, mục tiêu thành lập; kế hoạch xây dựng và phát triển trong từng giai đoạn; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý và nhân sự; ngành nghề và quy mô đào tạo; nguồn lực tài chính; đất đai, cơ sở vật chất của phân hiệu.

Câu hỏi 2:  Văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập phân hiệu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định Nghị định 46/2017/NĐ-CP, văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập phân hiệu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thời hạn 03 năm, hết thời hạn này nếu không trình được Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu.

Câu hỏi 3: Đề án thành lập phân hiệu theo quy định phải bao gồm những nội dung gì?

Trả lời:

Theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP, nội dung đề án thành lập phân hiệu cần nêu rõ: Sự cần thiết thành lập phân hiệu; căn cứ pháp lý xây dựng đề án; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển phân hiệu theo từng giai đoạn; tên, địa điểm, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của phân hiệu; tổ chức bộ máy quản lý, ngành nghề và quy mô đào tạo; số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; quy hoạch xây dựng phân hiệu; giải pháp thực hiện đề án: Giải pháp tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, giải pháp xây dựng cơ sở vật chất, giải pháp tài chính, các bước triển khai đề án và nhiệm vụ ưu tiên và các minh chứng kèm theo về điều kiện thành lập phân hiệu.

=> Xem thêm: Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập;

90 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo