SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013;

2. Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;

3. Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về giá đất; 

4. Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

5. Nghị định số: 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

6. Thông tư số: 61/2015/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất;

7. Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

8. Thông tư số: 11/2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

9. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hoạt động tư vấn định giá đất đòi hỏi tính chuyên môn cao mới có thể đảm bảo tính chính xác của thông tin về giá đất. Bởi lẽ, những thông tin về giá đất là cơ sở vô cùng quan trọng để Tòa án và những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên tranh chấp. Đồng thời, trong bối cảnh đất đai đã và đang trở thành vấn đề “nóng” trong xã hội nên nhu cầu tư vấn xác định giá đất của người dân ngày càng tăng cao. Do đó, pháp luật đặt ra những quy định về điều kiện để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất. Một trong những điều kiện tiên quyết là cá nhân phải có chứng chỉ định giá đất. Tuy nhiên, khi Quý khách thực hiện thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất này lại gặp phải những băn khoăn, vướng mắc về hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục. Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy, Quý khách tìm tới công ty luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất qua bài viết dưới đây.

=> Xem thêm: Thủ tục xin xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, thuê mặt nước

thu-tuc-cap-chung-chi-dinh-gia-dat

Ảnh 1. Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất _ Hotline:0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC Cấp CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

1. Các bước thực hiện thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đề nghị Cấp chứng chỉ định giá đất;

Bước 2: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xác nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định (hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định);

Bước 3: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất đến Tổng cục Quản lý đất đai trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc;

Bước 4: Tổng cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Chứng chỉ định giá đất thì Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ định giá đất;

Bước 5: Tổ chức, cá nhân tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai: trích lục thửa đất, khu đất

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ Cấp chứng chỉ định giá đất bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

(1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định;

(2) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;

(3) Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác theo mẫu quy định;

(4) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;

(5). Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

(6). Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

(7). Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lương bộ hồ sơ: 01 (bộ).

B. Cơ quan giải quyết

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Cách thức thực hiện

- Gửi trực tiếp hồ sơ tới Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoặc,

- Gửi qua đường bưu điện hồ sơ tới Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D. Kết quả thực hiện

Chứng chỉ định giá đất.

3. Nội dung Chứng chỉ định giá đất

Chứng chỉ định giá đất bao gồm những nội dung chính sau đây:

(1) Ảnh (4x6) của người được cấp Chứng chỉ định giá đất (đóng dấu giáp lai của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

(2) Thời hạn sử dụng của chứng chỉ;

(3) Số chứng chỉ;

(4) Thông tin người được cấp chứng chỉ (Họ và tên; Ngày sinh; Quốc tịch; Số CMND/CCCD/Hộ chiếu);

(5) Ngày cấp, nơi cấp;

(6) Quy định sử dụng chứng chỉ định giá đất.

Lưu ý: Chứng chỉ định giá đất có giá trị trong thời hạn 05 năm.

thu-tuc-cap-chung-chi-dinh-gia-dat

Ảnh 2. Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất _ Hotline:0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

1. Thế nào là giá đất, giá trị quyền sử dụng đất và chứng chỉ định giá đất?

(1) Luật Đất đai 2013 quy định về giá đất và giá trị quyền sử dụng đất như sau:

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

(2) Theo Thông tư số: 61/2015/TT-BTNMT, Chứng chỉ định giá đất có giá trị pháp lý để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất quy định tại Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP.

2. Nguyên tắc khi định giá đất 

Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được xem xét định giá đất. Khi thực hiện định giá đất trong phạm vi chứng chỉ hành nghề cho phép cần cá nhân có thể định giá đất theo nhiều phương pháp như phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu thấp,...tuy nhiên, dù áp dụng phương pháp định giá nào thì cần phải đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

(1) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;

(2) Theo thời hạn sử dụng đất;

(3) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;

(4) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

3. Những yêu cầu về thông tin trong áp dụng phương pháp định giá đất

Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP, khi cá nhân, tổ  chức áp dụng phương pháp định giá đất phải đáp ứng những yêu cầu sau:

(1) Các thông tin về giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất trong cơ sở dữ liệu về đất đai, giá đất trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất được xác định từ chi phí, thu nhập của thửa đất (sau đây gọi là giá đất thị trường) phải bảo đảm khách quan, trung thực;

Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin thì có thể thu thập thông tin tại khu vực lân cận với khu vực có thửa đất cần định giá;

(2) Khi áp dụng các phương pháp định giá đất phải ưu tiên lựa chọn các thông tin được nêu trên tại khu vực định giá đất và tại thời điểm gần nhất với thời điểm định giá đất.

=> Xem thêm: Thủ tục xin thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

thu-tuc-cap-chung-chi-dinh-gia-dat

Ảnh 3. Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất _ Hotline:0972118764

III. QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho Quý khách rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Câu hỏi 1: Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP, khi áp dụng các phương pháp định giá đất, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện sau:

(1) Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

(2) Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản (gồm đất và tài sản gắn liền với đất) tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

(3) Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất;

(4) Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí ước tính;

(5) Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho các trường hợp quy định.

Câu hỏi 2: Điều kiện để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số: 136/2018), cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

(1) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật;

(2) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất;

(3) Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Câu hỏi 3: Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất có quyền được thực hiện những hành vi nào?

Trả lời: 

Căn cứ Luật đất đai 2013, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất có những quyền sau:

(1) Thực hiện tư vấn xác định giá đất theo quy định của Luật này, Luật giá và quy định khác của pháp luật có liên quan;

(2) Yêu cầu bên thuê tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tư vấn xác định giá đất; được nhận tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;

(3) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng tư vấn xác định giá đất khi bên thuê tư vấn vi phạm điều kiện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật;

(4) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường bằng đất đúng không?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo