SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Khoa học và công nghệ số: 29/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2013;

2. Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

3. Thông tư số: 03/2014/TT-BKHCN do Bộ khoa học và công nghệ ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 quy định hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Sự phát triển của khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia. Với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cũng đang mở cửa cho các tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài đến đầu tư và hoạt động. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này tuân thủ đúng các quy định pháp luật của Việt Nam, việc phê duyệt điều lệ và cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài là rất quan trọng. Bằng việc có điều lệ rõ ràng, các tổ chức này sẽ hoạt động theo đúng pháp luật và đảm bảo các quyền lợi cho các bên liên quan. Và Quý khách đang có nhu cầu thực hiện thủ tục thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài? Quý khách đang có nhiều băn khoăn trong việc thực hiện thủ tục, chuẩn bị hồ cơ và chưa biết những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục trên? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này? 

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cho-phep-thanh-lap-va-phe-duyet-dieu-le-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-von-nuoc-ngoai

Ảnh 1. Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

1. Các bước thực hiện thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ xin phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ);

Bước 2: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Quy định về cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

A. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ  bao gồm những tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức nước ngoài;

3. Lý lịch tư pháp của người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài;

4. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động;

5. Đề án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm phần thuyết minh về sự cần thiết thành lập; tính phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mục tiêu, nội dung, lĩnh vực, phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; quy mô đầu tư; dự kiến về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phân tích tài chính (nếu có);

6. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức đặt trụ sở chính chấp thuận về địa điểm đặt trụ sở của tổ chức khoa học và công nghệ;

7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

8. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

9. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

10. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: 

- Tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức nước ngoài, lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức nước ngoài và báo cáo tài chính phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Trường hợp dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ gắn với việc đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ kèm theo bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Số lượng: 02 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Khoa học và Công nghệ.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ Khoa học và Công nghệ; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Khoa học và Công nghệ.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

 => Xem thêm: Quy định việc nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập cơ sở giáo dục tại Việt Nam không?

thu-tuc-cho-phep-thanh-lap-va-phe-duyet-dieu-le-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-von-nuoc-ngoai

Ảnh 2. Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

1. Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài là gì? 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài được định nghĩa như sau: Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài là tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập hoặc góp vốn hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập tại Việt Nam.

2. Điều kiện thành lập Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài được pháp luật quy định ra sao?

Việc thành lập và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan. Cụ thể, các tổ chức này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các thủ tục pháp lý được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ 2013 như sau:

- Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;

- Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;

- Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

Ngoài các điều kiện trên, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân cấp của Chính phủ. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định.

=> Xem thêm: Quy định thành lập công ty trách nhiệm một thành viên do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập

3. Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào? 

Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ phải đáp ứng những nội dung cơ bản quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm pháp luật;

- Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

- Người đại diện;

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động;

- Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác;

- Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có);

- Cam kết tuân thủ pháp luật.

=> Xem thêm: Quy định thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của ban quản lý công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

thu-tuc-cho-phep-thanh-lap-va-phe-duyet-dieu-le-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-von-nuoc-ngoai

Ảnh 3. Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Quy định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi 1: Các điều kiện để thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ 2013 sau đây:

- Là tổ chức khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động;

- Đáp ứng các điều kiện mà Luật Khoa học và công nghệ quy định;

- Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Việt Nam có nhu cầu;

- Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Câu hỏi 2: Pháp luật quy định như thế nào về việc giải thể tổ chức khoa học và công nghệ?

Trả lời:

Việc giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức khoa học và công nghệ có thể được giải thể trong các trường hợp sau:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ mà không có quyết định gia hạn;

- Theo quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

- Bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Tổ chức khoa học và công nghệ chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Câu hỏi 3: Nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được pháp luật quy định ra sao?

Trả lời

Bên cạnh quy định về các quyền của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài thì pháp luật cũng quy định về nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau:

- Hoạt động theo đúng nội dung, lĩnh vực hoạt động quy định trong Giấy phép thành lập;

- Thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam, có trách nhiệm định kỳ báo cáo bằng văn bản về hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam cho cơ quan cấp Giấy phép thành lập trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; báo cáo, cung cấp tài liệu, giải thích những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

- Trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

=> Xem thêm: Quy định về điều kiện để doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo