SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO ĐỔI TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số: 68/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số: 05/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;

3. Luật Hóa chất số: 06/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;

4. Nghị định số: 91/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

5. Nghị định số: 155/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Mỗi chế phẩm của một nhà sản xuất chỉ có một tên thương mại được đăng ký lưu hành. Vậy, khi thay đổi tên thương mại của chế phẩm, cơ sở đăng ký cũng phải đăng ký lưu hành bổ sung thông tin chế phẩm. Quý khách hàng đang muốn thực hiện thủ tục trên nhưng không rõ quy trình và giấy tờ cần chuẩn bị? Quý khách đang tìm kiếm một tổ chức tư vấn uy tín có thể hỗ trợ.

Nếu đúng như vậy thì Quý khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-luu-hanh-bo-sung-do-doi-ten-thuong-mai-cua-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-trong-linh-vuc-gia-dung-va-y-te

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO ĐỔI TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Bước 1: Cơ sở đăng ký lưu hành bổ sung chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký lưu hành bổ sung đầy đủ và phí thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền gửi cho cơ sở đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Bước 3: Bộ Y tế thẩm định hồ sơ và ra quyết định;

Bước 4: Cơ sở đăng ký tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

A. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung theo mẫu;

2. Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành chế phẩm với tên thương mại mới;

3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do của chế phẩm với tên thương mại mới (đối với chế phẩm nhập khẩu);

4. Mẫu nhãn mới của chế phẩm;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế.

C. Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý môi trường y tế. Trường hợp Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế triển khai công bố trực tuyến thì cơ sở công bố nộp hồ sơ trực tuyến. 

D. Kết quả thực hiện

Bộ Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở đăng ký lưu hành bổ sung về việc đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung đăng ký lưu hành bổ sung và nêu rõ lý do.

3. Nội dung của Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung 

Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung bao gồm một số nội dung sau đây:

1. Tên thương mại của cơ sở đăng ký;

2. Thành phần và hàm lượng hoạt chất trong chế phẩm;

3. Dạng chế phẩm;

4. Quy cách đóng gói;

5. Nội dung đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung;

6. Số, thời hạn của số đăng ký lưu hành;

7. Tên, địa chỉ nơi sản xuất, điện thoại, fax của cơ sở sản xuất;

8. Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở đăng ký;

9. Chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.thu-tuc-dang-ky-luu-hanh-bo-sung-do-doi-ten-thuong-mai-cua-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-trong-linh-vuc-gia-dung-va-y-te

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO ĐỔI TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

1. Quy định về tên thương mại của chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Tên thương mại của chế phẩm có thể hiểu là tên gọi của chế phẩm dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chế phẩm mang tên gọi đó với chế phẩm khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Mỗi chế phẩm của một nhà sản xuất chỉ được đăng ký một tên thương mại ở Việt Nam.

Chủ sở hữu chế phẩm không được dùng một tên thương mại đặt cho hai hay nhiều chế phẩm của một nhà sản xuất; không được đặt tên thương mại cho chế phẩm với ý nghĩa không phù hợp với hiệu lực và tính an toàn của chế phẩm đó.

Bên cạnh đó, tên thương mại của chế phẩm không được trùng với tên thương mại của chế phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành trước đó còn hiệu lực và không được trùng với tên hoạt chất, hoặc tên hoạt chất và hàm lượng hoặc tên hoạt chất và hàm lượng và dạng chế phẩm.

2. Những nội dung phải có trên nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Chế phẩm lưu hành trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu phải ghi nhãn phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa và đối với nhãn chế phẩm cần phải có những nội dung bắt buộc dưới đây:

(1) Tên thương mại;

(2) Thành phần, hàm lượng hoạt chất;

(3) Tác dụng và hướng dẫn sử dụng;

(4) Hướng dẫn bảo quản;

(5) Thông tin cảnh báo về nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường;

(6) Biện pháp xử lý khi bị nhiễm chế phẩm (qua da, mắt, tiêu hóa, hô hấp);

(7) Tên, địa chỉ đơn vị sản xuất;

(8) Tên, địa chỉ đơn vị gia công, sang chai, đóng gói (nếu có);

(9) Tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký;

(10) Số lô sản xuất;

(11) Ngày, tháng, năm sản xuất hoặc tháng, năm sản xuất;

(12) Hạn sử dụng;

(13) Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Như vậy, một trong những nội dung bắt buộc phải được thể hiện trên nhãn của chế phẩm đó là tên thương mại. Khi có sự thay đổi tên thương mại của chế phẩm, cơ sở đăng ký lưu hành phải tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của chủ sở hữu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Chủ sở hữu chế phẩm là tổ chức, cá nhân cần có trách nhiệm thực hiện các việc dưới đây:

Một, cung cấp chế phẩm bằng tên riêng của mình hoặc bằng bất kỳ nhãn hiệu, thiết kế, tên thương mại hoặc tên khác hoặc mã hiệu khác thuộc sở hữu hay kiểm soát của cá nhân, tổ chức đó;

Hai, chịu trách nhiệm về việc sản xuất, nhãn mác, bao bì hoặc xác định cho chế phẩm đó một mục đích sử dụng.

Chủ sở hữu chế phẩm có thể đồng thời hoặc không phải là chủ sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm. Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành là tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

=> Xem thêm: Thủ tục gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

\thu-tuc-dang-ky-luu-hanh-bo-sung-do-doi-ten-thuong-mai-cua-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-trong-linh-vuc-gia-dung-va-y-te

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên thương mại của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH BỔ SUNG DO ĐỔI TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Câu hỏi 1: Quy định về quy cách đóng gói chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế?

Trả lời:

Để bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng khi dùng chế phẩm trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Nghị định 91/2016/NĐ-CP yêu cầu về quy cách đóng gói đối với chế phẩm như sau:

(1) Chất lượng bao gói cần phải đủ độ bền chắc để có thể chịu được va chạm và chấn động bình thường trong quá trình vận chuyển, chuyển tiếp hàng hóa giữa các phương tiện và xếp dỡ vào kho bằng thủ công hoặc thiết bị cơ giới;

(2) Bao gói phải kết cấu đủ kín để bảo đảm không làm rò rỉ chế phẩm trong quá trình vận chuyển hoặc khi vận chuyển với các tác động như rung lắc, thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất;

(3) Phía bên ngoài bao gói phải bảo đảm sạch và không dính một loại hóa chất nguy hiểm nào.

Ngoài ra, còn có các quy định chi tiết cho từng loại bao bì đóng gói các dạng chế phẩm đặc thù, chẳng hạn như: bao gói các chất dễ bay hơi phải đủ kín để bảo đảm trong quá trình vận chuyển mức chất lỏng không xuống thấp dưới mức giới hạn; bao gói các chất lỏng phải có sức chịu đựng thích hợp với áp suất từ phía bên trong sinh ra trong quá trình vận chuyển,... .

Câu hỏi 2: Các trường hợp phải tiêu hủy chế phẩm là gì?

Trả lời:

Các trường hợp phải tiêu hủy chế phẩm theo quy định của Nghị định 91/2016/NĐ-CP gồm:

(1) Chế phẩm đã hết hạn sử dụng mà không thể tái chế hoặc không bảo đảm chất lượng mà không thể khắc phục;

(2) Dụng cụ, bao gói chứa chế phẩm không tiếp tục sử dụng; chất thải bỏ hoặc chế phẩm không sử dụng hết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng mà không thể tái chế.

Các chế phẩm do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong phạm vi hộ gia đình phải được thải bỏ theo khuyến nghị của nhà sản xuất, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổ chức, cá nhân có chế phẩm hoặc bao gói của hóa chất, chế phẩm buộc tiêu hủy phải chịu mọi chi phí cho việc tiêu hủy.

Việc thu gom, tiêu hủy chế phẩm và bao gói của chế phẩm không được làm rơi vãi, phát tán hoặc làm tăng thêm chất thải nguy hại ra môi trường và phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo