SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hàng luật  uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký Doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 47/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn ăng ký doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hiện nay, một số doanh nghiệp, trong đó bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên, vì những lý do khác nhau cần thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, việc thay đổi này đã gây ra không ít khó khăn cho các công ty nói trên, bởi trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng nắm vững các quy định liên quan đến thủ tục này. 

Bạn sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, hiện nay muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng gặp vướng mắc về trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng với quy định của pháp luật. Vậy, bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Quý khách hàng qua bài viết dưới đây.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty;

Bước 2: Chuẩn bị các thông tin và soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH: Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được chúng tôi trình bày ở dưới, doanh nghiệp cần soạn thảo đầy đủ các đầu mục hồ sơ, điền đầy đủ thông tin hoặc liên hệ với Công ty Luật TNHH TLK để được tư vấn, hỗ trợ;

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính;

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận người đại diện mới;

Bước 5: Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thông báo công khai về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Để việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH được hoàn tất, doanh nghiệp lưu ý thực hiện đầy đủ tất cả các bước nêu trên, đặc biệt là hoàn tất hồ sơ trước khi đến làm các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

      => Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-tnhh

Ảnh 1: Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH_ Hotline: (+84) 97 211 8764

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới; 

3. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

4. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

D. Kết quả thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty sau khi điều chỉnh.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi chủ công ty tư nhân

3. Nội dung của thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Cụ thể trong mẫu thay đổi gồm có các nội dung chính sau:

- Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm thực hiện thông báo;

- Tên của doanh nghiệp, số hiệu thông báo;

- Số Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế;

- Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi mà công ty TNHH đó đặt trụ sở;

- Tên doanh nghiệp được ghi bằng chữ in hoa, cùng Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Người đại diện theo pháp luật sau khi đã thay đổi thể hiện các thông tin về:

+ Họ và tên (được ghi bằng chữ in hoa), giới tính, chức danh, sinh ngày, dân tộc và quốc tịch;

+ Các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: CMND/ CCCD, hộ chiếu, các giấy tờ khác có liên quan… Số giấy tờ pháp lý của cá nhân, ngày cấp;

+ Địa chỉ thường trú của người đại diện mới;

+ Địa chỉ liên lạc, điện thoại, email của đại diện theo pháp luật.

Như vậy, ta thấy sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH thì cá nhân đại diện cho doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết các vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, là người có quyền cũng như nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-tnhh

Ảnh 2: Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH

1. Khái niệm người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;

- Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và lợi ích liên quan trước Tòa án, trọng tài, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác trong phạm vi đại diện được quy định cụ thể tại điều lệ công ty.

2. Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Khi đổi người đại diện doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;

- Thay đổi người ký trong chữ ký số;

- Trường hợp người đại diện pháp luật cũ là trưởng Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì cần làm thủ tục;

- Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác;

- Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thì:

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty được thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên được thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lưu ý: Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cần lưu ý thủ tục kê khai thuế Thu Nhập Cá Nhân và nộp thuế Thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh thuế). Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi cần thực hiện đăng bố cáo việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

3. Những quy định quan trọng về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH:

Thứ nhất, công ty TNHH có thể từ 1 người đại diện theo pháp luật trở lên. Khi công ty có nhiều người đại diện thì quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty;

Thứ hai, công ty cần đảm bảo luôn có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nếu công ty chỉ có 1 người đại diện;

Thứ ba, đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, nếu có người đại diện theo pháp luật bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề thì người đại diện theo pháp luật còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên;

Thứ tư, đối với một số trường hợp đặc biệt, Tòa án chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong quá trình tố tụng.

Lưu ý :

- Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên phải đảm bảo có ít nhất 1 người đại diện cư trú tại Việt Nam, trường hợp chỉ có 1 người thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và nếu xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác;

- Nếu doanh nghiệp có nhiều hơn 1 người đại diện thì chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau. 

=> Xem thêm: Tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu...vv.

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH

Câu hỏi 1: Việc thay đổi người đại diện của công ty TNHH 2 thành viên trở lên diễn ra khi nào?

Trả lời:

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH 2 thành viên trở lên diễn ra khi:

- Hết thời hạn đại diện hay người đại diện cũ không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật nữa;

- Người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Người đại diện theo pháp luật của công ty bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự;

- Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Câu hỏi 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên là ai?

Trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể có nhiều hơn 1 người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên/Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ công ty.

Câu hỏi 3: Lợi ích của việc công ty TNHH có nhiều người đại diện theo pháp luật là gì?

Trả lời:

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hội nhập nhanh hơn, tận dụng được tất cả các cơ hội kinh doanh thông qua mối quan hệ của những người đại diện đó;

- Trong trường hợp 1 người đại diện theo pháp luật bất hợp tác, lạm quyền thì người đại diện khác có thể thay mặt công ty để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều doanh nghiệp đang trong tiến thoái lưỡng nan;

- Tiết kiệm chi phí thời gian, đặc biệt là có khả năng chủ động trước mọi tình huống như ký kết hợp đồng.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin trân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư - Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                 Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn               Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo