SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC: 

Quý Khách hàng đang có nhu cầu đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện của mình? Quý Khách hàng đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới thủ tục này từ quy trình thực hiện, hồ sơ cần làm và những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn ?

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thành lập các chi nhánh của công ty, các văn phòng đại diện để mở rộng và phát triển quy mô kinh doanh của mình. Mỗi chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ cần một người đứng đầu để điều hành hoạt động tiếp thị, kinh doanh. Tuy nhiên, vì một vài lý do khách quan hay chủ quan mà công ty sẽ bổ nhiệm người khác quản lý thay thế người hiện tại (lý do cá nhân không thể tiếp tục thực hiện công việc; điều hành quản lý kém hiệu quả; sai phạm quá nhiều…). Để điều này được thực hiện một cách hợp pháp, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

/thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nguoi-dung-dau-chi-nhanh-van-phong-dai-dien

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện_
Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

Bước 1: Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết cho hồ sơ phục vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bước 2: Xây dựng hồ sơ đúng và đầy đủ phục vụ thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bước 3: Nộp hồ sơ hợp lệ tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu có thông tin sai hoặc thiếu sót;

Bước 5: Nhận kết quả từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

2. Giấy tờ cá nhân (bản sao, có chứng thực) của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện (CCCD, hộ chiếu);

3. Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục;

4. Giấy tờ cá nhân (bản sao, có chứng thực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các loại giấy tờ khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

C. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh; hoặc,

- Nộp hồ sơ bằng đường bưu điện tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

D. Kết quả thực hiện:

Nếu hồ sơ không có thiếu sót, sai phạm thì sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chấp thuận và thông qua hồ sơ đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo và hướng dẫn Quý Khách hàng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ bằng văn bản. Quý Khách hàng sẽ thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại cho Phòng Đăng ký kinh doanh bằng một trong ba phương thức nêu trên.

Lưu ý: Hiện tại đối Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp nộp hồ sơ 100% qua mạng. Do đó nếu Chi nhánh ở Hà Nội thì Quý Khách hàng phải tiến hành nộp hồ sơ qua mạng.

3. Phạt vi phạm về thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

Theo nội dung quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tùy thuộc vào thời gian chậm trễ. Cụ thể như sau:

- Chậm từ 01 đến 30 ngày: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;

- Chậm từ 31 đến 90 ngày: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

- Chậm từ 91 ngày trở lên: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Lưu ý: Sau khi đã nộp phạt quá hạn, doanh nghiệp sẽ buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện để khắc phục hậu quả theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

=> Xem thêm: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty FDI 100% vốn đầu tư nước ngoài 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rằng thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi;

Vì thông tin của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là thông tin có trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nên thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ phải được doanh nghiệp thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi;

Nếu doanh nghiệp chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện theo thời hạn pháp luật quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như phần tiếp theo dưới đây.

2. Vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

2.1. Về tên gọi thủ tục

Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện được gọi chung là thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nội dung Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Đó là lý do vì sao trong nội dung về thành phần hồ sơ ở trên, thay vì gọi là Thông báo đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thì Chúng tôi sẽ gọi là Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (theo đúng nội dung luật định).

2.2. Về Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì Quý Khách hàng có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại những tỉnh, thành phố khác với nơi đặt địa chỉ trụ sở chính và không giới hạn số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện trên cùng một tỉnh, thành phố;

Do vậy, khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, Quý Khách hàng cần lưu ý nộp hồ sơ tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nơi này có thể cùng hoặc khác tỉnh, thành phố với nơi đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty.

=> Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý gì khi nhờ cá nhân Việt Nam đứng tên thành lập công ty? 

3. Các điều kiện cần lưu ý khi lựa chọn bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

Điều kiện đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện được quy định tương tự như người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Cụ thể, những đối tượng dưới đây sẽ không được trở thành người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện:

- Công chức, cán bộ theo quy định của pháp luật;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; công nhân quốc phòng trong các cơ quan, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ trường hợp những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty khác;

- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, những người bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật chi nhánh, văn phòng đại diện có thể là thành viên/cổ đông/chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc là người đại diện được công ty thuê về. 

/thu-tuc-dang-ky-thay-doi-nguoi-dung-dau-chi-nhanh-van-phong-dai-dien

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện_
Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Có được thay đổi thành viên đứng đầu liên danh sau khi trúng thầu? 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Câu hỏi 1: Tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc của chi nhánh trước khi hết hợp đồng lao động có được hay không?

Trả lời:

Về vấn đề này, Quý Khách hàng cần rà soát kỹ nội dung của hợp đồng để tìm một số cơ sở vững chắc cho việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, ví dụ như: doanh thu giảm sút trên 10%; vi phạm quy định công ty nhiều lần;... Khi trong hợp đồng lao động có quy định rõ ràng về vấn đề này thì Quý Khách hàng mới có thể chấm dứt hợp đồng với Giám đốc hiện tại và thuê một người mới. Có căn cứ rõ ràng, chính đáng thì việc chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương mới diễn ra suôn sẻ, làm hài lòng cả hai bên và không đem lại rủi ro gì về tài chính cũng như các vấn đề kiện tụng sau này.

Câu hỏi 2: Tôi muốn để con trai tôi làm Giám đốc chi nhánh của công ty tôi có được hay không?

Trả lời:

Đầu tiên, để trở thành Giám đốc chi nhánh thì con trai Quý Khách hàng cần là người trưởng thành có đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên, tự chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình, không bị hạn chế về tâm lý,...). Sau đó con trai Quý Khách hàng cần đáp ứng về việc không thuộc vào các trường hợp cá nhân không được làm người đại diện theo pháp luật của công ty như đã nêu ở phần trên. Đáp ứng đủ những yêu cầu này thì con trai Quý Khách hàng có thể trở thành Giám đốc chi nhánh của công ty.

Câu hỏi 3: Tôi có phải thông báo về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện lên Cổng thông tin điện tử hay không?

Trả lời:
Việc thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện lên Cổng thông tin điện tử là bắt buộc. Tuy nhiên, để thực hiện công đoạn này nhanh chóng thì Quý Khách hàng có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh bằng việc ghi nhận nội dung yêu cầu này trong Đơn Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Nếu làm như vậy thì sau khi hồ sơ được chấp thuận và thông qua, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi kết quả cho Quý Khách hàng đồng thời cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi chi nhánh 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin trân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ:

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo