SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ một cách nhanh gọn- hiệu quả- tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ TRONG TRƯỜNG HỢP TĂNG DIỆN TÍCH CƠ SỞ BÁN LẺ (PHẦN 2)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2019;

2. Luật Quản lý ngoại thương số: 05/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017;

3. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020;

4. Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Với sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay, không ít các công ty được thành lập có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó cho ra đời các cơ sở bán lẻ. Trong quá trình đầu tư, hoạt động và phát triển của các cơ sở này, việc xuất hiện các yếu tố làm thay đổi nội dung đăng ký thành lập là thường xuyên xảy ra. Ví như khi thực hiện tăng diện tích cơ sở bán lẻ, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ. Tuy nhiên với tính chất phức tạp nhất định của thủ tục này, một số cá nhân, tổ chức vẫn còn thấy vướng mắc và khó khăn khi thực hiện. Hiểu được điều này, Công ty Luật TLK đưa ra tư vấn sau đối với Thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ, bài viết dưới đây sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ (phần 1)

thu-tuc-de-nghi-dieu-chinh-giay-phep-lap-co-so-ban-le-trong-truong-hop-tang-dien-tich-co-so-ban-le-phan-2

Ảnh 1. Đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ_Hotline: (+84) 97 211 8764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ TRONG TRƯỜNG HỢP TĂNG DIỆN TÍCH CƠ SỞ BÁN LẺ

1. Cơ sở bán lẻ là gì?

Bán lẻ (tiếng anh là Retailing) là một cụm từ chỉ mô hình bán hàng trong kinh doanh. Hay bán lẻ còn được hiểu đơn giản là quá trình mua sắm hàng hóa từ các nhà sản xuất.

Các cửa hàng có quy mô bán lẻ thường khác nhau để có thể là một cửa hàng duy nhất và liên hoàn phải bao gồm nhiều chi nhánh trên nhiều vị trí, thậm chí là nhiều tỉnh thành. Với các hình thức như cửa hàng tổng hợp, cửa hàng giảm giá, chuyên doanh và hợp tác xã.

Theo đó, cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ, như siêu thị, cửa hàng, quầy hàng,…

2. Các trường hợp thực hiện điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

- Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ;

- Loại hình cơ sở bán lẻ;

- Quy mô cơ sở bán lẻ;

- Các nội dung khác.

3. Điều kiện đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ:

Điều kiện chung:

1. Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

2. Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

3. Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

4. Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì phải đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Điều kiện riêng:

a) Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2:

1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2.

b) Trường hợp: Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini:

1. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini;

2. Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

3. Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; 

4. Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

5. Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế sau: 

- Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

- Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

- Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: 

(i) Tạo việc làm cho lao động trong nước; 

(ii) Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý; 

(iii) Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý; 

(iv) Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

thu-tuc-de-nghi-dieu-chinh-giay-phep-lap-co-so-ban-le-trong-truong-hop-tang-dien-tich-co-so-ban-le-phan-2

Ảnh 2. Đề nghị điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ_Hotline: (+84) 97 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ TRONG TRƯỜNG HỢP TĂNG DIỆN TÍCH CƠ SỞ BÁN LẺ

1. Tôi có thể lấy mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ở đâu?

Trả lời:

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP bao gồm các nội dung như:

- Thông tin về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp; mã số, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật,…);

- Đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (điều chỉnh thông tin doanh nghiệp, điều chỉnh nội dung kinh doanh của cơ sở bán lẻ);

- Cam kết của doanh nghiệp.

2. Khi nhận được Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh, tôi có được giữ lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp trước đó? 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định pháp luật tại Khoản 5 Điều 32 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp trước đó cho cơ quan cấp phép (ở đây là Sở Công thương).

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                         Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.541.996
Xem trong ngày: 1.978
Đang xem: 74
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo