SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2019;

2. Luật Quản lý ngoại thương số: 05/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017;

3. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;

4. Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Với sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay, không ít các công ty được thành lập có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó cho ra đời các cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp các cơ sở bán lẻ này, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Tuy nhiên giấy phép này được pháp luật quy định về thời hạn, do đó trong thời hạn nhất định mà pháp luật cho phép, nếu muốn tiếp tục hoạt động cơ sở bán lẻ, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiểu được một số vướng mắc Quý Khách hàng có thể gặp phải đối với Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty Luật TNHH TLK đưa ra tư vấn sau đối với Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo bài viết dưới đây:

thu-tuc-xin-gia-han-giay-phep-lap-co-so-ban-le-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN GIA HẠN Giấy phép lập cơ sở bán lẻ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Các bước thực hiện Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Đáp ứng các điều kiện xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu có liên quan và xây dựng hồ sơ;

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 4: Sửa đổi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cơ co quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần);

Bước 5: Nhận kết quả Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài được gia hạn.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh;

5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cách thức thực hiện

Quý Khách hàng có thể thực hiện một trong các cách thức:

- Nộp trực tiếp; hoặc,

- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính; hoặc,

- Nộp qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng).

C. Cơ quan giải quyết

Sở Công thương nơi đặt cơ sở bán lẻ.

D. Kết quả thực hiện

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và được thông qua, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được gia hạn.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Kết luận: Vậy nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam muốn thực hiện Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cần chú ý tới các bước thực hiện và thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để có được bộ hồ sơ hợp lệ và nộp đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, từ đó có thể hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất.

thu-tuc-xin-gia-han-giay-phep-lap-co-so-ban-le-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XIN GIA HẠN Giấy phép lập cơ sở bán lẻ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Cơ sở bán lẻ là gì?

Bán lẻ (tiếng Anh là Retailing) là một cụm từ chỉ mô hình bán hàng trong kinh doanh. Hay bán lẻ còn được hiểu đơn giản là quá trình mua sắm hàng hóa từ các nhà sản xuất. Các cửa hàng có quy mô bán lẻ thường khác nhau để có thể là một cửa hàng duy nhất và liên hoàn phải bao gồm nhiều chi nhánh trên nhiều vị trí, thậm chí là nhiều tỉnh thành với các hình thức như cửa hàng tổng hợp, cửa hàng giảm giá, chuyên doanh và hợp tác xã.

Theo đó, cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ, như siêu thị, cửa hàng, quầy hàng,…

2. Thời điểm nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Căn cứ theo Điều 37 Nghị định 09/2018/ND-CP, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

3. Điều kiện xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

2. Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

3. Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

4. Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì phải đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế;

5. Trong thời hạn pháp luật yêu cầu trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

=> Xem thêm : Thủ tục xin cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Câu 1: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được gia hạn có thời hạn trong bao lâu?

Trả lời:

- Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

- Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được gia hạn thực hiện tương tự theo điểm nêu trên. 

Câu 2. Trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị từ chối hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ?

Trả lời:

Ngoài các trường hợp không đáp ứng điều kiện pháp luật quy định đã nêu, Cơ quan cấp Giấy phép từ chối hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp sau:

- Thời hạn hoạt động của dự án lập cơ sở bán lẻ đã hết;

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của pháp luật.

Câu 3. Trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ?

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của dự án lập cơ sở bán lẻ, Giấy phép kinh doanh bị thu hồi;

b) Nội dung kê khai trong hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là giả mạo;

c) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp quy định phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép;

d) Sau 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp quy định phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

đ) Ngừng hoạt động bán lẻ tại cơ sở bán lẻ quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép;

e) Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật trong 24 tháng liên tiếp;

g) Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình theo quy định của pháp luật sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn yêu cầu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin điều chỉnh giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                         Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo