DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG TIỀM NĂNG

CÔNG TY ……………………………………………

                                                                               

   DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG TIỀM NĂNG NĂM 20.......

 

STT

    Lĩnh vực cung ứng

Tên nhà cung ứng

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

 Thời hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ngày..... tháng .... năm 20…..              

                                                                                                                               Giám đốc 

 

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo