SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ LỚN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012;

2. Nghị định 02/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

3. Thông tư số: 11/2022/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Thông tư số: 40/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được cấp chỉ cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau mà tổ chức, cá nhân có mong muốn điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước. Vậy làm thế nào để thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn? 

Với mong muốn được đồng hành và chia sẻ mọi khó khăn, vướng mắc cho Quý khách, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn cho bạn qua bài viết dưới đây.

dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-quy-mo-lon

Ảnh 1. Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ LỚN

1. Các bước thực hiện thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bước 2: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp quyết định điều chỉnh nội dung;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

2. Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp;

3. Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi nơi đăng ký thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi đăng ký thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề);

4.Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, thành phần hồ sơ phải nộp là các bản sao chứng thực điện tử.

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoặc

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D. Kết quả thực hiện

Giấy phép điều chỉnh nội dung hành nghề khoan dưới nước quy mô lớn.

3. Nội dung của Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm các nội dung sau đây:

1.  Thông tin về chủ giấy phép;

2. Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép;

3. Lý do đề nghị điều chỉnh nội giấy phép;

4. Thời gian đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép;

5. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn;

6. Cam kết của chủ giấy phép;

7. Một số nội dung liên quan khác.

=> Xem thêm: Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký

dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-quy-mo-lon

Ảnh 2. Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ LỚN

1. Điều kiện để được điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định:

Việc xem xét điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất căn cứ các điều kiện quy định, theo đó:

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất;

(2) Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn như sau:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất bảy (07) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất ba (03) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3000 m3/ngày đêm trở lên;

Trong đó, người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng.

(3) Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành;

(4) Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định;

(5) Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 ngày.

Như vậy, tổ chức cá nhân muốn điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan dưới đất quy mô lớn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định thì mới được cấp điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan dưới đất quy mô lớn.

2. Các trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn:

Theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định:

1. Các trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép:

(1) Chủ giấy phép thay đổi địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình);

(2) Chủ giấy phép đề nghị thay đổi quy mô hành nghề;

(3) Cơ quan cấp phép quyết định thay đổi quy mô hành nghề do chủ giấy phép không còn đáp ứng điều kiện hành nghề đối với quy mô hành nghề theo giấy phép đã được cấp.

Như vậy, tổ chức, cá nhân chỉ được điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn khi thuộc các trường hợp do pháp luật quy định.

Lưu ý: 

Trong trường hợp này thì cơ quan cấp phép quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép phải thông báo cho chủ giấy phép biết trước 30 ngày.

3. Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bị thu hồi trong trường hợp nào?

Theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định:

 Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

(1) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

(2) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản;

(3) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

(4) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

(5) Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và không nhận giấy phép.

Lưu ý:

Trường hợp giấy phép bị thu hồi trong trường hợp giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép hoặc  trong trường hợp chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép thì chỉ được xem xét cấp giấy phép mới sau 03 năm kể từ ngày giấy phép bị thu hồi sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc thu hồi giấy phép cũ.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất

dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-hanh-nghe-khoan-nuoc-duoi-dat-quy-mo-lon

Ảnh 3. Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ LỚN

Câu hỏi 1: Nghĩa vụ mà chủ giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất phải thực hiện là gì?

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định:

Trong quá trình thăm dò, tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước dưới đất có nghĩa vụ:

(1) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và công trình thăm dò;

(2) Bảo đảm phòng, chống sụt, lún đất, xâm nhập mặn, ô nhiễm các tầng chứa nước;

(3) Trám, lấp giếng hỏng hoặc không sử dụng sau khi kết thúc thăm dò;

(4) Thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ nước dưới đất, bảo vệ môi trường.

Như vậy, khi thực hiện các hoạt động theo nội dung giấy phép thì chủ giấy phép có trách nhiệm phải thực hiện các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Câu hỏi 2: Cơ quan nào có quyền thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn?

Trả lời:

Theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định:

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định thì có quyền quyết định việc thu hồi giấy phép. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.

Câu hỏi 3: Thời hạn đình chỉ giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là bao lâu?

Trả lời:

Theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định:

Thời hạn đình chỉ hiệu lực giấy phép không quá ba 03 tháng. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Khi hết thời hạn đình chỉ hiệu lực giấy phép mà cơ quan cấp phép không có quyết định khác thì chủ giấy phép được tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thời hạn đình chỉ hiệu lực giấy phép là không quá ba 03 tháng.

=> Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn nộp thuế

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính– Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo