SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 2M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN; PHÁT ĐIỆN VỚI CÔNG SUẤT LẮP MÁY TỪ 2.000KW TRỞ LÊN; CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 50.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012;

2. Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt được cấp cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, và giấy phép này chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định pháp luật. Khi hết thời hạn hoặc khi thuộc các trường hợp do pháp luật quy định thì chủ giấy phép phải thực hiện thủ tục xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép. Vậy làm thế nào để thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên được thực hiện ra sao? 

Với mong muốn được đồng hành và giải đáp mọi vấn đề pháp lý mà Quý khách gặp phải, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-mat-cho-san-xuat-nong-nghiep-nuoi-trong-thuy-san-voi-luu-luong-tu-2m3-ngay-dem-tro-len-phat-dien-voi-cong-suat-lap-may-tu-2-000kw-tro-len-cho-cac-muc-dich-khac-voi-luu-luong-tu-50-000m3-ngay-dem

Ảnh 1. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 2M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN; PHÁT ĐIỆN VỚI CÔNG SUẤT LẮP MÁY TỪ 2.000KW TRỞ LÊN; CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 50.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại phép nộp hồ sơ đến Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi Trường;

Bước 2: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi Trường tiếp nhận hồ sơ, xem xét và thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi Trường cấp lại giấy phép;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

A. Thành phần hồ sơ

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP, thì hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;

2. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. 

Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước;

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (trừ mục đích khai thác, sử dụng nước cho thủy điện);

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi Trường.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi Trường; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi Trường.

D. Kết quả thực hiện

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên.

3. Nội dung của Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt bao gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin về chủ giấy phép;

2. Địa chỉ;

3. Số điện thoại;

4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã được cấp;

5. Lý do đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

6. Thời hạn đề nghị gia hạn/ nội dung đề nghị điều chỉnh;

7. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo;

8. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép.

=> Xem thêm: Thủ tục xin giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-mat-cho-san-xuat-nong-nghiep-nuoi-trong-thuy-san-voi-luu-luong-tu-2m3-ngay-dem-tro-len-phat-dien-voi-cong-suat-lap-may-tu-2-000kw-tro-len-cho-cac-muc-dich-khac-voi-luu-luong-tu-50-000m3-ngay-dem

Ảnh 2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 2M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN; PHÁT ĐIỆN VỚI CÔNG SUẤT LẮP MÁY TỪ 2.000KW TRỞ LÊN; CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 50.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Điều kiện gia hạn phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản?

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP, việc gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đáp ứng các căn cứ theo  quy định và đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày;

Lưu ý: 

Đối với trường hợp khác thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

(2) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

(3) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên được gia hạn khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản?

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP, các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

(1) Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường;

(2) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;

(3) Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước;

(4) Bổ sung giếng, điều chỉnh lưu lượng khai thác giữa các giếng dẫn đến tăng lưu lượng nước khai thác của công trình nhưng không vượt quá 25% lưu lượng quy định trong giấy phép đã được cấp.

Trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất mà có bổ sung giếng thì phải có phương án thiết kế, thi công giếng, dự kiến tác động của việc khai thác, sử dụng nước đến nguồn nước và đến các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác và được cơ quan thẩm định quy định tại Điều 29 của Nghị định 02/2023/NĐ-CP chấp thuận bằng văn bản trước khi thi công. Trong thời hạn 30 ngày sau khi hoàn thành việc thi công giếng, chủ công trình phải nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định;

Trường hợp khoan giếng mới tương tự để thay thế giếng cũ bị hỏng, suy thoái hoặc bị giải tỏa với thông số khai thác không thay đổi thì không phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nhưng phải được cơ quan thẩm định quy định tại Điều 29 của Nghị định 02/2023/NĐ-CP xem xét, chấp thuận phương án khoan giếng thay thế và xác nhận bằng văn bản sau khi hoàn thành việc khoan thay thế. Văn bản xác nhận là thành phần không thể tách rời của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đã được cấp. Số lượng giếng thay thế không được vượt quá 50% số lượng giếng theo giấy phép được cấp. Khoảng cách giếng thay thế không được vượt quá 1,5 lần chiều dày tầng chứa nước khai thác tại giếng đó, trường hợp vượt quá thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép.

(5) Có sự thay đổi về mục đích khai thác, sử dụng nước theo quy định của giấy phép được cấp trước đó;

(6) Có sự thay đổi về chế độ khai thác của công trình;

(7) Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với các trường hợp theo quy định, theo đó các nội dung trong giấy phép không được điều chỉnh, bao gồm:

- Nguồn nước, tầng chứa nước khai thác, sử dụng;

- Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp.

Trường hợp cần điều chỉnh nội dung quy định tại khoản này, chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

3. Nguyên tắc cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định:

 Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực khi chủ giấy phép có một trong những vi phạm sau đây:

(1) Vi phạm nội dung quy định trong giấy phép gây ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước;

(2) Khai thác nước dưới đất gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước;

(3) Vận hành hồ chứa, đập dâng gây lũ, lụt, ngập úng nhân tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở thượng và hạ du hồ chứa, đập dâng;

(4) Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận;

(5) Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

(6) Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật.

Như vậy, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên bị đình chỉ khi thuộc các trường hợp trên.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản

gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-mat-cho-san-xuat-nong-nghiep-nuoi-trong-thuy-san-voi-luu-luong-tu-2m3-ngay-dem-tro-len-phat-dien-voi-cong-suat-lap-may-tu-2-000kw-tro-len-cho-cac-muc-dich-khac-voi-luu-luong-tu-50-000m3-ngay-dem

Ảnh 3. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 2M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN; PHÁT ĐIỆN VỚI CÔNG SUẤT LẮP MÁY TỪ 2.000KW TRỞ LÊN; CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 50.000M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

Câu hỏi 1: Các trường hợp làm chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt?

Trả lời:

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP:

Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

(1) Giấy phép bị thu hồi;

(2) Giấy phép đã hết hạn;

(3) Giấy phép đã được trả lại.

Khi giấy phép bị chấm dứt hiệu lực thì các quyền liên quan đến giấy phép cũng chấm dứt.

Như vậy, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt bị chấm dứt hiệu lực khi thuộc các trường hợp trên.

Câu hỏi 2: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có thể được gia hạn nhiều lần không?

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định:

Thời hạn của giấy phép tài nguyên nước được quy định như sau: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển có thời hạn tối đa là 15 năm, tối thiểu là 05 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 03 năm, tối đa là 10 năm;

Như vậy, theo quy định trên thì Quý khách được gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng được mặt nhiều lần.

Câu hỏi 3: Căn cứ để quyết định thời hạn cụ thể được gia hạn?

Trả lời:

Theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định cơ quan cấp phép quyết định cụ thể thời hạn gia hạn của giấy phép căn cứ các điều kiện sau:

(1) Căn cứ điều kiện của từng nguồn nước;

(2) Mức độ chi tiết của thông tin, số liệu điều tra, đánh giá tài nguyên nước; 

(3) Hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân.

=> Xem thêm: Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính– Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo