SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giao thông đường thủy nội địa số: 23/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2004;

2. Luật số: 48/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2014;

3. Nghị định số: 08/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2021 Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Cảng, bến thủy nội địa sau khi có quyết định công bố hoạt động sẽ được chủ sở hữu quản lý, khai thác. Quyết định này sẽ có một khoảng thời gian hiệu lực nhất định. Câu hỏi mà nhiều Quý Khách hàng thắc mắc chính là khi thời gian có hiệu lực kết thúc, cần phải làm gì nếu vẫn có nhu cầu khai thác cảng, bến thủy nội địa? Thủ tục nào sẽ được thực hiện?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, Công ty Luật TNHH TLK sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa cho bạn qua bài viết dưới đây.

gia-han-hoat-dong-cang-ben-thuy-noi-dia

Ảnh 1. Thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA 

1. Các bước thực hiện thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền có văn bản gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa bao gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đề nghị gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa;

2. Giấy tờ liên quan đến đất xây dựng cảng, bến thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Sở Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua các phương thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền.

D. Kết quả thực hiện

Văn bản gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

=> Xem thêm: Công bố cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài tại cảng thủy nội địa đã được công bố hoạt động

gia-han-hoat-dong-cang-ben-thuy-noi-dia

Ảnh 2. Thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

1. Cảng, bến thủy nội địa là gì?

Theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa hiện hành, cảng, bến thủy nội địa được hiểu là:

Cảng thủy nội địa là hệ thống công trình được xây dựng để phương tiện, tàu biển neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. Cảng thủy nội địa gồm có vùng đất cảng và vùng nước cảng.

Vùng đất cảng được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, lắp đặt thiết bị và công trình phụ trợ khác. Còn vùng nước cảng được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu hạ tải, khu tránh bão.

Về phân loại, cảng thủy nội địa gồm cảng tổng hợp, cảng hàng hóa, cảng hành khách, cảng chuyên dùng và được phân thành cảng loại I, loại II, loại III. Mỗi loại cảng được phân chia dựa trên chức năng sử dụng của nó.

Bến thủy nội địa là công trình độc lập có quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước trước bến để phương tiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. Bến thủy nội địa gồm bến hàng hóa, bến hành khách, bến tổng hợp, bến khách ngang sông, bến chuyên dùng.

2. Thế nào là gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa?

Căn cứ tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, việc Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa là việc cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản xác nhận việc cho phép tổ chức, cá nhân là chủ cảng, bến thủy nội địa có nhu cầu tiếp tục khai thác cảng, bến thủy nội địa trong một thời gian tiếp theo sau khi hết thời hạn ghi trong Quyết định công bố hoạt động đã được cấp, nếu thấy vẫn còn thời hạn sử dụng đất.

Trong thủ tục này, cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản gia hạn chứ không cấp lại hoặc cấp mới Quyết định công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa. Theo đó, nội dung văn bản tùy thuộc vào cơ quan ban hành nhưng vẫn đảm bảo một số nội dung chính như thông tin tổ chức, cá nhân là chủ cảng, bến thủy nội địa; thông tin của cảng, bến thủy nội địa và thời hạn hoạt động được gia hạn.

=> Xem thêm: Thủ tục xác nhận trình báo đường thủy nội địa

3. Cơ quan có thẩm quyền gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Thẩm quyền đối với việc gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa được quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP như sau:

(1) Bộ Giao thông vận tải: gia hạn đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;

(2) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định;

(3) Sở Giao thông vận tải: gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định;

(4) Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận huyện được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp: gia hạn bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

=> Xem thêm: Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

gia-han-hoat-dong-cang-ben-thuy-noi-dia

Ảnh 3. Thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục cho phép phương tiện thủy nội địa rời cảng biển

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Câu hỏi 1: Sau khi gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa có cần công bố lại hoạt động của cảng, bến hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là không.

Căn cứ tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP thì thủ tục công bố lại hoạt động và gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa là 02 thủ tục khác nhau.

Thủ tục công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa được thực hiện trong các trường hợp sau:

(1) Thay đổi quy mô, công năng của cảng, bến thủy nội địa;

(2) Thay đổi vùng đất, vùng nước của cảng, bến thủy nội địa;

(3) Thay đổi chủ cảng, bến thủy nội địa.

Còn thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa được thực hiện khi hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định công bố, nếu chủ cảng, bến có nhu cầu tiếp tục khai thác và được cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Theo đó, 02 thủ tục này có điều kiện thực hiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ khác nhau. Do vậy, chủ cảng, bến thủy nội địa xét tình trạng hiện tại của hoạt động cảng, bến thủy nội địa để thực hiện đúng thủ tục.

Câu hỏi 2: Sau khi xác nhận gia hạn, cơ quan có thẩm quyền có cần phải gửi văn bản gia hạn cho các chủ thể liên quan không?

Trả lời:

Câu trả lời là .

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa có trách nhiệm gửi quyết định công bố lại, văn bản gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa cho người quản lý khai thác cảng, bến, Cảng vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cảng, bến thủy nội địa và tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản.

Câu hỏi 3: Ngoài việc gửi văn bản gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa cho tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan, cơ quan có thẩm quyền còn phải làm gì?

Trả lời:

Sau khi có văn bản gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa, ngoài trách nhiệm gửi văn bản này cho tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan, cơ quan có thẩm quyền còn phải cập nhật thông tin cảng, bến thủy nội địa đã được công bố trên phần mềm cơ sở dữ liệu cảng, bến thủy nội địa của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

=> Xem thêm: Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh rời cảng thủy nội địa Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo