PHIẾU YÊU CẦU TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC

                  CÔNG TY ABC

 

BỘ PHẬN:  …………………..

 

PHIẾU YÊU CẦU TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC

Số : …………

 

Kính gửi:  ………………………………………………..

 

Tên tôi là : …………………………..      Chức vụ : ………………….

Thuộc bộ phận : ……………………………………………………………………..

Theo yêu cầu : …………………………………………………………………………….

I. NỘI DUNG YÊU CẦU:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

  Ngày ....  tháng .... năm 20...                                              

                                    TBP/NĐUQ                                                                                                                      Người yêu cầu                      

 

 

 

                                                                             

II. Ý KIẾN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Ngày .... tháng .... năm 20…..                                          

                                                                         TBP/NĐUQ                                                        

 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo