SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÔNG TY?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi đang làm việc tại một công ty và có đóng bảo hiểm đầy đủ. Hiện nay tôi đang nghỉ thai sản nhưng công ty tại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Tôi đang trong quá trình giải quyết tranh chấp với công ty. Tuy nhiên, tôi chưa biết cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc giúp mình. Vậy cho tôi hỏi, ai có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa cá nhân và công ty? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Những tranh chấp nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải giải quyết của Tòa án

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 

3. Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015

2. Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Luật trọng tài thương mại số: 54/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

4. Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định về hòa giải thương mại; 

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN

Tranh chấp là những mâu thuẫn và xung đột phát sinh trong đời sống, giữa các cá nhân, tổ chức trong các quan hệ xã hội. Nói về phạm vi của tranh chấp thì rất rộng bởi tranh chấp có thể nảy sinh ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Nói về vấn đề này thì tranh chấp giữa cá nhân và công ty phổ biến hơn cả.. Khi xảy ra tranh chấp, điều đầu tiên các bên tranh chấp cần quan tâm là thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Vậy, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa cá nhân và công ty? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. Việc xác định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty?

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-giua-ca-nhan-voi-cong-ty 

Ảnh 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÔNG TY?

1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty?

Khi xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty, các bên có thể áp dụng các phương thức giải quyết như tranh chấp trong kinh doanh thương mại như trọng tài, tòa án. Do đó, tùy từng phương thức sẽ có có những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khác nhau:

Thứ nhất: Giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty thông qua Trọng tài Thương mại 

Đây là phương thức chỉ được tiến hành nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Vì vậy, nếu các bên có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận này không vô hiệu thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ công ty sẽ thuộc về các trung tâm trọng tài.

Thứ hai: Giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty tại Tòa án

Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tranh chấp nội bộ công ty sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết tại Tòa án. Cụ thể, theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp Tỉnh sẽ giải quyết những tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, các bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Tỉnh nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc tại nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân. 

Như vậy, tùy từng phương thức giải quyết tranh chấp sẽ có những cơ quan giải quyết khác nhau. 

=> Xem thêm: Những tranh chấp nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải giải quyết của Tòa án

2. Các hình thức giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty 

Căn cứ Luật thương mại 2005 có 4 hình thức cơ bản để giải quyết tranh chấp bao gồm: Thương lượng, Hòa giải, giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án. 

Thứ nhất: Thương lượng

Thương lượng là phương thức giải quyết đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tự nguyện bàn bạc, thỏa thuận, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào. 

Kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào đảm bảo việc thực thi đối với thỏa thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

Thứ hai: Hòa giải

Theo Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP, hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

(1) Về nguyên tắc giải quyết tranh chấp: Theo Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP, việc hòa giải phải dựa trên các nguyên tắc sau:

- Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; 

- Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; 

- Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

(2) Về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại: 

- Tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại nếu các bên có thỏa thuận hòa giải;

- Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp.

Thứ ba: Trọng tài

Theo Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.

(1) Về nguyên tắc giải quyết tranh chấp: Căn cứ Luật Trọng tài thương mại 2010,  nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài bao gồm:

- Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội; 

- Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật; 

- Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình;

- Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

- Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

(2) Về điều kiện giải quyết tranh chấp: Theo Luật Trọng tài thương mại 2010, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài như sau:

- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài; 

- Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp; 

- Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;

- Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Thứ tư: Tòa án

Giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh Nhà nước theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ. Với phương thức này bản án hay quyết định của Tòa án về vụ tranh chấp nếu các bên tranh chấp không tự nguyện tuân thủ thì có thể bị cưỡng chế thi hành

(1) Về nguyên tắc giải quyết tranh chấp: Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án bao gồm:

- Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự;

- Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; 

- Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự; 

- Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự; 

- Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; 

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; 

- Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai; 

- Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự; 

- Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; 

- Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án; 

- Bảo đảm tranh tụng trong xét xử. 

(2) Về điều kiện giải quyết tranh chấp: Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định những tranh chấp giữa thành viên với công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Như vậy, hiện nay có 4 hình thức cơ bản để giải quyết tranh chấp bao gồm: Thương lượng, Hòa giải, giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án. Các bên tranh chấp có thể lựa chọn áp dụng phương thức nào có lợi nhất. Trường hợp không thể hòa giải, thương lượng được sẽ tiến hành giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại. 

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-giua-ca-nhan-voi-cong-ty

Ảnh 2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÔNG TY?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Tùy từng phương thức giải quyết tranh chấp được các bên lựa chọn sẽ có những cơ quan giải quyết khác nhau, bao gồm:

(1) Trung tâm trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài hoặc pháp luật quy định phải được giải quyết bằng trọng tài thương mại;

(2) Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc tại nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân. 

=> Xem thêm: Ưu điểm của hòa giải thương mại trong giải quyết các tranh chấp thương mại 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁ NHÂN VỚI CÔNG TY?

Câu hỏi 1: Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại là bao lâu? 

Trả lời:

Căn cứ Luật thương mại 2005, thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Tòa án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

Câu hỏi 2: Thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với công ty vô hiệu trong trường hợp nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại năm 2010, thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong các trường hợp sau: 

(1) Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài;

(2) Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

(3) Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; 

(4) Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này; 

(5) Một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu; 

(6) Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

=> Xem thêm: Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo