SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CỦA CÔNG TY?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi đang làm việc tại một công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện nay tôi đang có tranh chấp với công ty về phần vốn góp. Tuy nhiên, tôi chưa biết nộp đơn tại cơ quan nào để giải quyết vụ việc giúp mình. Vậy cho tôi hỏi, ai có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ công ty? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Những tranh chấp nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải giải quyết của Tòa án

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 

3. Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015

2. Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Luật trọng tài thương mại số: 54/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN

Hiện nay, tranh chấp nội bộ công ty ngày càng có xu hướng gia tăng và và là một hiện tượng tất yếu không thể tránh khỏi của nền kinh tế thị trường. Các nhà đầu tư chủ doanh nghiệp khi mới thành lập thường không quan tâm tìm hiểu đến những quy định về việc quản lý, điều hành tổ chức nội bộ doanh nghiệp. Do đó, khi mâu thuẫn xảy ra sẽ thường không biết cách tháo gỡ và khiến tranh chấp càng trở nên gay gắt hơn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ công ty? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. Việc xác định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ của công ty?

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-noi-bo-cua-cong-ty 

Ảnh 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ của công ty? _Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CỦA CÔNG TY?

1. Tranh chấp nội bộ công ty là gì? 

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là những mâu thuẫn, bất đồng xảy giữa các thành viên công ty, doanh nghiệp phát sinh trong quá trình đăng ký, thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, giấy phép kinh doanh, giai đoạn hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty, bảo vệ nhãn hiệu, đầu tư nước ngoài.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ của công ty?

Khi xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty, các bên có thể áp dụng các phương thức giải quyết như tranh chấp trong kinh doanh thương mại như trọng tài, tòa án. Do đó, tùy từng phương thức sẽ có có những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khác nhau:

Thứ nhất: Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thông qua Trọng tài Thương mại 

Đây là phương thức chỉ được tiến hành nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Vì vậy, nếu các bên có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận này không vô hiệu thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ công ty sẽ thuộc về các trung tâm trọng tài.

Thứ hai: Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty tại Tòa án

Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tranh chấp nội bộ công ty sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết tại Tòa án. Cụ thể như sau:
(1) Tòa án theo cấp

Tòa án nhân dân cấp Tỉnh sẽ giải quyết những tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, các bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Tỉnh để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

(2) Tòa án theo lãnh thổ 

Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại. 

Do đó, đối với tranh chấp nội bộ công ty thì Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, trường hợp các bên tranh chấp thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết thì Tòa án đó có thẩm quyền giải quyết. 

Như vậy, tùy từng phương thức giải quyết tranh chấp sẽ có những cơ quan giải quyết khác nhau. 

=> Xem thêm: Những tranh chấp nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải giải quyết của Tòa án

3. Các loại tranh chấp nội bộ công ty 

Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tranh chấp trong nội bộ công ty bao gồm các dạng tranh chấp sau:

Thứ nhất: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty

Tranh chấp này xảy ra chủ yếu liên quan đến tranh chấp giữa thành viên/cổ đông không góp đủ vốn theo cam kết góp/đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tranh chấp định giá tài sản khi góp vốn, không chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn; tranh chấp về quyền và lợi ích, phân chia lợi nhuận.

Thứ hai: Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần

Là tranh chấp phát sinh từ quyết định của đại hội đồng cổ đông; Hội đồng thành viên vì cho rằng những quyết định này không công bằng, không hợp pháp gây; Tranh chấp về quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng Giám đốc công ty; Tranh chấp về quyền của thành viên Hội đồng thành viên;.... Các tranh chấp này thường xảy ra khá gay gắt. Khi tranh chấp xảy ra, các bên lại không biết nên xử lý ra sao khiến cho tranh chấp ngày càng gay gắt, phức tạp hơn.

Thứ ba: Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với nhau

Thông thường tranh chấp các vấn đề về chọn người đại diện theo pháp luật, các tranh chấp gắn liền với quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông trong công ty; tranh chấp giữa các thành viên trong công ty về việc trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên trong công ty; tranh chấp về việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên; tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên công ty; tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của công ty; tranh chấp về việc thanh lý tài sản , phân chia nợ giữa các thành viên trong công ty trong trường hợp công ty bị giải thể;.....

Như vậy, tranh chấp trong nội bộ công ty có thể tồn tại ở ba dạng trên. Việc xác định đúng các tranh chấp giúp doanh nghiệp định hướng và giúp cho các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp một cách hợp lý.

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-noi-bo-cua-cong-ty

Ảnh 2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ của công ty? _Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CỦA CÔNG TY?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Tùy từng phương thức giải quyết tranh chấp được các bên lựa chọn sẽ có những cơ quan giải quyết khác nhau, bao gồm:

(1) Trung tâm trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài hoặc pháp luật quy định phải được giải quyết bằng trọng tài thương mại;

(2) Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc tại nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân. 

=> Xem thêm: Ưu điểm của hòa giải thương mại trong giải quyết các tranh chấp thương mại 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CỦA CÔNG TY?

Câu hỏi 1: Có những phương thức giải quyết tranh chấp nội doanh nghiệp nào?

Trả lời:

Hiện nay, khi xảy ra tranh chấp trong nội bộ công ty, các bên liên quan có thể giải quyết theo các phương thức sau:

(1) Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp bằng phương thức thương lượng

Thương lượng là phương thức giải quyết được thành lập đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp nội bộ, thể hiện ở việc các bên tranh chấp chủ động gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được thành lập.

(2) Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp bằng phương thức hòa giải

Giải quyết tranh chấp nội bộ bằng phương thức hoà giải là việc các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp với sự hỗ trợ của hòa giải viên bên thứ ba. Hòa giải cũng là một phương thức giải quyết tranh chấp về mọi vấn đề không tuân theo pháp luật, được thực hiện hoàn toàn dựa trên thiện chí của các bên.

(3) Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp bằng trọng tài

Cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ bằng trọng tài là sự kết hợp của hai yếu tố thỏa thuận và trọng tài. Thỏa thuận là tiền đề cho việc phán quyết và không thể có phán quyết thoát ly khỏi các yếu tố đã thỏa thuận về tranh chấp giữa các bên.

(4) Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp bằng Toà án

Về bản chất, phương thức giải quyết tranh chấp thương mại tại tòa án là phương thức giải quyết mang ý chí quyền lực nhà nước, tòa án nhân danh quyền lực nhà nước để giải quyết tranh chấp trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2: Giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty theo điều lệ công ty được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, trong Điều lệ công ty có quy định về nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ công ty. Trường hợp có xảy ra tranh chấp, việc dựa theo nguyên tắc được quy định tại Điều lệ công ty là một cách thức giải quyết vừa hiệu quả lại tiết kiệm chi phí, thời gian. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Luật Doanh nghiệp và Điều lệ thì phải áp dụng Luật Doanh nghiệp, nhưng đối với các trường hợp Luật Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tự quy định chi tiết thì ưu tiên áp dụng Điều lệ công ty. 

=> Xem thêm: Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Câu hỏi 3: Có thỏa thuận trọng tài rồi, các bên tranh chấp trong nội bộ công ty có được kiện ra tòa án hay không?

Trả lời:

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại 2010, trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Như vậy, khi hai bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì Tòa án sẽ từ chối thụ lý đơn khởi kiện mà không cần xem xét thỏa thuận trọng tài là vô hiệu hay thỏa thuận trọng tài không thực hiện được.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo