SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Khoa học và công nghệ số: 29/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2013;

2. Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật khoa học và công nghệ;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Muốn được tiến hành các hoạt động thì tổ chức khoa học công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong một số trường hợp, giấy chứng nhận bị mất, hỏng… đòi hỏi tổ chức khoa học công nghệ phải xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động để không ảnh hưởng tới việc thực hiện các hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên quá trình thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ lại khá phức tạp mà không phải ai cũng am hiểu quy định pháp luật và những vấn đề pháp lý liên quan để tiến thành thực hiện thủ tục trên. Và bạn đang cần một tổ chức uy tín và chuyên nghiệp để giải đáp hết tất cả các vấn đề liên quan tới việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe

Ảnh 1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ về Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và xử lý đơn;

Bước 3: Tổ chức tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn của tổ chức khoa học và công nghệ;

2.  Xác nhận của cơ quan công an, giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đăng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị rách, nát;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính.

D. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

thu-tuc-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe

Ảnh 2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Hoạt động khoa học và công nghệ là gì?

Chúng ta đã nghe nói rất nhiều lần về thuật ngữ “hoạt động khoa học và công nghệ” ở đâu đó trong cuộc sống, tuy nhiên để hiểu được chính xác về thuật ngữ này thì mọi người còn khá mơ hồ. Hiểu được điều đó nên hiện nay, pháp luật đã đưa ra những khái niệm cụ thể liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ ràng hơn, cụ thể nó được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ 2013 như sau: 

Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.

Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.

2. Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ được pháp định quy định như thế nào?

Muốn thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thì các tổ chức này phải đáp ứng các điều kiện thỏa mãn được quy định tại Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP như sau: 

(1) Điều lệ tổ chức và hoạt động

Điều lệ tổ chức và hoạt động là điều bắt buộc phải có để thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Nó bao gồm các nội dung như sau:

- Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ. Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác

- Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan, phải phù hợp với mục tiêu và phương hướng hoạt động;

- Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

- Người đại diện;

- Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.

- Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).

(2) Nhân lực khoa học và công nghệ

- Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức;

- Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp;

- Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

(3) Cơ sở vật chất - kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

=> Xem thêm: Quy định thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam

3. Pháp luật quy định ra sao đối với các hình thức và phân loại của tổ chức khoa học và công nghệ?

3.1. Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ

Hiện nay việc quy định các hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ là rất quan trọng để tránh sự trùng lặp giữa tổ chức thực hiện công việc này với công việc khác, đồng thời cũng giúp mọi người hiểu rõ hơn từng lĩnh vực liên quan đến tổ chức khoa học và công nghệ. Theo Luật Khoa học và công nghệ 2013,  hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như sau: 

(1) Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

(2) Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục đại học;

(3) Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

3.2. Phân loại tổ chức khoa học và công nghệ

Bên cạnh việc quy định hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ thì pháp luật cũng quy định về cách thức phân loại tổ chức khoa học và công nghệ, cụ thể được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ 2013 như sau: 

(1) Theo chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ gồm tổ chức nghiên cứu cơ bản, tổ chức nghiên cứu ứng dụng, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ;

(2) Theo hình thức sở hữu, tổ chức khoa học và công nghệ gồm tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm

thu-tuc-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe

Ảnh 3: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Câu hỏi 1: Pháp luật quy định như thế nào về đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ?

Trả lời: 

Bên cạnh việc các tổ chức khoa học và công nghệ có quyền xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ thì các cơ quan có thẩm quyền cũng có thể đình chỉ về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong các trường hợp được quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau: 

(1) Quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ không triển khai hoạt động;

(2) Ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng;

(3) Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 02 năm liên tiếp;

(4) Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này trong thời hạn 12 tháng liên tục;

(5) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Câu hỏi 2: Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Ngoài việc pháp luật quy định về việc đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ thì pháp luật cũng có quy định đối với những trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Những trường hợp này được quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau: 

(1) Giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

(2) Quá thời hạn đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mà tổ chức khoa học và công nghệ không tiến hành các biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(3) Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức khoa học và công nghệ có hành vi vi phạm trong hoạt động.

Câu hỏi 3:Trách nhiệm đăng ký, báo cáo hoạt động và công nghệ của tổ chức được pháp luật quy định ra sao? 

Trả lời:

Trách nhiệm đăng ký, báo cáo hoạt động và công nghệ là trách nhiệm vô cùng quan trọng dành cho tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ và điều này được pháp luật quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau:

(1) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(2) Các tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện việc đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, không được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(3) Tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo