SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Khoa học và công nghệ số: 29/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2013;

2. Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

3. Thông tư số: 03/2014/TT-BKHCN do Bộ khoa học và công nghệ ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 quy định hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Việc thành lập và hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của đất nước. Tuy nhiên, để hoạt động được lâu dài và hiệu quả, các tổ chức này cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam, trong đó có thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh. Và Quý khách đang có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam? Quý khách đang có nhiều băn khoăn trong việc thực hiện thủ tục, chuẩn bị hồ cơ và chưa biết những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục trên? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này? 

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-thanh-lap-cho-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam tại Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bước 2: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và xử lý đơn;

Bước 3: Tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm những tài liệu sau:

(1) Đối với trường hợp mất Giấy phép phải đăng ký cấp lại thì hồ sơ bao gồm các loại tài liệu:

1. Văn bản của văn phòng đại diện, chi nhánh đề nghị cấp lại Giấy phép;

2. Xác nhận của cơ quan công an;

3. Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

(2) Đối với trường hợp giấy phép bị rách, nát mà văn phòng, chi nhánh muốn xin được cấp lại thì hồ sơ bao gồm các loại tài liệu sau:

1. Văn bản của văn phòng đại diện, chi nhánh đề nghị cấp lại Giấy phép;

2. Giấy phép đã được cấp;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính.

D. Kết quả thực hiện

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

 => Xem thêm: Quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-thanh-lap-cho-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ là gì?

1.1 Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ là gì?

Pháp luật đã quy định cụ thể về khái niệm văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP như sau: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của tổ chức khoa học và công nghệ và thực hiện bảo vệ các lợi ích đó.

2.2 Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ là gì?

Căn cứ tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ được định nghĩa như sau: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức khoa học và công nghệ, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

*Lưu ý: Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ không có tư cách pháp nhân, không được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc. Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

=> Xem thêm: Quy định thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam

2. Nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Việc quy định về các nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài là rất quan trọng và nó được thể hiện rõ tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP bao gồm những nội dung sau:

- Hoạt động theo đúng nội dung, lĩnh vực hoạt động quy định trong Giấy phép thành lập;

- Thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam, có trách nhiệm định kỳ báo cáo bằng văn bản về hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam cho cơ quan cấp Giấy phép thành lập trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; báo cáo, cung cấp tài liệu, giải thích những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

- Trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

3. Điều kiện để tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài là như thế nào?

Tổ chức khoa học và công nghệ muốn được thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài thì cần phải đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP như sau: 

(1) Tính đến thời điểm đề nghị thành lập chi nhánh đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm và tính đến thời điểm đề nghị thành lập văn phòng đại diện đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm;

(2) Có đề án thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài có tính khả thi; mục tiêu, phương hướng hoạt động rõ ràng, phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam;

(3) Chấp hành đúng chế độ báo cáo tình hình hoạt động hằng năm đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước;

(4) Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Không vi phạm các điều cấm của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

=> Xem thêm: Quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-thanh-lap-cho-van-phong-dai-dien-chi-nhanh-cua-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 3. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Quy định thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Pháp luật quy định như thế nào về việc giải thể tổ chức khoa học và công nghệ?

Trả lời:

Việc giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức khoa học và công nghệ có thể được giải thể trong các trường hợp sau:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ mà không có quyết định gia hạn;

- Theo quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

- Bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

*Lưu ý: Tổ chức khoa học và công nghệ chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Câu hỏi 2: Đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường hợp nào?

Trả lời:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sẽ bị đình chỉ hiệu lực đến 06 tháng nếu rơi vào các trường hợp được quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP như sau:

- Quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ không triển khai hoạt động;

- Ngừng hoạt động quá 12 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng;

- Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 02 năm liên tiếp;

- Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này trong thời hạn 12 tháng liên tục;

- Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Câu hỏi 3: Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong những trường hợp nào?

Trả lời

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sẽ bị hủy bỏ trong các trường hợp được quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP như sau:

- Giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quá thời hạn đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mà tổ chức khoa học và công nghệ không tiến hành các biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức khoa học và công nghệ có hành vi vi phạm trong hoạt động.

=> Xem thêm: Quy định về điều kiện để doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo